Oceán je pro klima stejně důležitý jako atmosféra

klima