Kolaborativní roboty – velký potenciál v plastikářském průmyslu