;

Kolaborativní roboty – velký potenciál v plastikářském průmyslu

Články 09. 09. 2020

Kolaborativní roboty – velký potenciál v plastikářském průmyslu

Kolaborativní roboty neboli koboty jsou další příležitostí pro automatizaci plastového a polymerového průmyslu. Mohou pracovat po boku lidí. Lze je rychle implementovat a snadno přesunout na nové úkoly.

Kde přesně lze tyto koboty využít? Například u vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích. Kolaborativní roboty mohou pracovat v místech, kde je to pro zaměstnance rizikové – tam, kde se vyskytují škodlivé plyny, prach a plastové hobliny, které vznikají během výroby plastů a polymerů. Koboty také mohou manipulovat s ostrými nebo horkými předměty.

Zvýšená přesnost, snížená zmetkovitost

Koboty umožňují téměř kompletní automatizaci vstřikovacích aplikací. Zaručují konzistentní vysokou kvalitu a přesnost. Navíc zvyšují přesnost procesů a omezují zmetkovitost. Vynikají v obsluze CNC, vstřikolisů a v mnoha dalších druzích lisování.

Vedle toho se minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů zaměstnanců v oblasti těžkého strojírenství. Výrobní firma může podle potřeby využívat koboty vybavené různými koncovými nástroji nebo optickými systémy. Důležitou fází výroby je také konečná úprava výrobku – koboty mohou pracovat s různými materiály, a dodržet tak vysokou konstantní kvalitu finálního výrobku.

Paletizace
Zdroj: Universal Robots


Úspěšný příklad z praxe? Třeba u vstřikování plastů

Společnost Dynamic Group instalovala do provozu vstřikování plastů a kompletace tři koboty společnosti Universal Robots (UR). První kobot zajišťuje realizaci kompletního pracovního cyklu stroje; odebírá „rámy“, které drží lisované díly, vkládá je do vstřikovacího lisu, přemísťuje jednotlivé kusy do ořezávacího zařízení a pokládá vylisované díly před dělníka pro účely další manipulace. Nakonec stiskem tlačítka aktivuje nový cyklus.

Při druhé aplikaci injekčního vstřikování se používá tradiční kartézský robot, který spouští lisovaný díl na kluznou desku, kde jej kobot UR odebere a umístí na zařízení pro odstranění licího kanálu. Následně provede paletizaci dílu na stole před dělníkem, který postup kontroluje. Třetí kobot pracuje v oblasti kompletace.

„Robota také můžete naprogramovat pomocí režimu učení ‚Teach Mode‘, kdy jednoduše uchopíte robotické rameno, přesunete jej na potřebné místo a robot si tuto pozici pamatuje jako určitý bod. Jakmile nastavíte potřebné body, jednoduše robota spustíte a on tyto pohyby zopakuje,“ dodává John McGillivray, výkonný ředitel Dynamic Group.

Autor: Tomáš Vrána

Další články