V Polsku jsou mnohem dál. České startupy sráží nemožnost motivovat mladé, říká investor

Foto zdroj: FocusOn
Byznys 22. 03. 2024

V Polsku jsou mnohem dál. České startupy sráží nemožnost motivovat mladé, říká investor

Investice na nějaký čas přibrzdila inflace. Vše se už ale dává zase do pohybu. Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů, v jaké kondici se nachází český startupový trh a jak s tím vším souvisí nynější ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, s námi v rozhovoru probíral Dušan Moskaliev, zakládající partner skupiny Prime Fund.

Jeden milion korun – to je limit pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů. Na koho cílí? „Kvalifikovaný investor má majetek a zkušenosti. Ví, o co se v branži jedná, a mnohdy sám aktivně vyhledává zajímavé věci,“ popisuje Moskaliev typického klienta jejich fondu. 

„Srovnávat zajištěnou investici v bance na vkladu 6 % s výnosem u fondu, který se pohybuje třeba mezi osmi, deseti nebo dvanácti procenty, může být pro investora ne zas tak atraktivní,“ vysvětluje Moskaliev, jak do jejich podnikání zasáhla inflace. „Když aleklesají úrokové sazby, zájemci se začínají dívat, jak se rozinvestovat.“

Některé fondy jsou jen privátní kluby

V Česku existuje zhruba 350 fondů kvalifikovaných investorů. Není to na desetimilionovou zemi hodně?„Až 50 z nich jsou realitní fondy, upozorňuje Moskaliev. „Spíše se musíme dívat, které fondy jsou, v uvozovkách, živé, které opravdu splňují legislativní náročnost.“

Pak už hovoříme podle Moskalieva přibližně o stovce fondů. „Ty ostatní využívají daňového štítu a režimu, který právě taková investice dovoluje. Jsou to spíše mrtvé fondy‘. Takový privátní klub, opravdu se nejedná o to, že by fungoval na dlouhodobém principu.“

Jak se v tom pak laik vůbec může vyznat? Těžko, odpovídá upřímně Moskaliev. „Vy jako zakladatel byste navíc de facto neměl vůbec přijít do styku s potenciálním klientem. Fond by měl ovšem být zregulovaný, platí za to také nemalé poplatky. A nemůže se stát, že by investoval odlišně od své investiční strategie. Pokud mám nemovitostní fond, tak si nemůžu koupit letadlo.“

Zaměstnanecké akcie jsou dobrý motivátor

Český startupový trh, na kterém Prime Fund také částečně působí, dle některých začíná za zbytkem vyspělé Evropy mírně zostávat. „Je to problém, který se postupně  řeší,“ nevidí situaci tak zle Moskaliev. „Na legislativní radu vlády chodí různé návrhy, snaží se s tím nějakým způsobem hnout. Zaměstnanecké akcie třeba jsou dobrým motivátorem.

Bohužel se u nás zatím nedají jen tak přidělovat. Je to otázka legislativní, ale hlavně daňová. Jak v Polsku, tak ve východní Evropě jsou přitommnohem dále,“ tvrdí Moskaliev s tím, že v počátečních fázích rozvoje startupu, kdy founder nemá většinou peněz nazbyt, jsou právě akcie jednou z možností, jak uvnitř týmu odměňovat a motivovat. 

„Nám přijdeúplně paradoxní, že to u nás nefunguje, kroutí hlavou Moskaliev. „Ve světě je to naprosto běžná věc, v ekonomickém modelu fungování státu jedna ze zásadních. Pokud mladá generace jede nějaká fintechová řešení, inovační nápady, tak tohle je naprosto sráží.“

„Pořád jsou mezi ministerstvem financí a startupovou finanční komunitou určité plochy k vylepšení, ale hýbe se to správným směrem,“ odpovídá Moskaliev na otázku, kdy se už konečně dočkáme v této oblasti narovnání stavu.

Vztah založený na vzájemném respektu

„Nejsme mentoři,“ tato slova Moskaliev volí, když vysvětluje, na jakém modelu Prime Fund funguje.„Startupy, které by k nám chtěly samy přejít, de facto odmítáme. Říkám jim: Až budete mít nějaký produkt, až někoho seženete, kdo vaší prvotní myšlence uvěřil, a něco si ověříte, pak přijďte.“

Kromě provozních věcí poskytuje Prime Fund samozřejmě také investice. „Zajímavá věc je, že většinou neinvestujeme jako majoritáři, dodává Moskaliev. „Jsme minoritáři – 20 nebo 30 % –, ale přebíráme na sebe kompletně zodpovědnost za finanční řízení. Provádíme je úskalími byznys plánu, pomáháme s marketingem atd.“

„Chceme, aby naši foundeři měli majoritu, aby je to dál bavilo. Aby viděli na konci, že se něco daří a že jsou opravdu hybateli svého nápadu,“ zasvěcuje nás ještě více do firemní filozofie Moskaliev.„Zhodnocujeme investorům našich 20 až 30 %. A firmu krásně připravíme, aby se mohla posouvat dál.“

A jak se jim tedy v jejich úsilí zatím daří? „Fond funguje dva roky, některé firmy máme v portfoliu čtvrtým, pátým rokem jako soukromníci,“ odpovídá Moskaliev.„A samozřejmě ne vše vždy běží tak, jak bychom chtěli.“

„Foundeři v nás musí mít důvěru, nesmí se stydět přijít s něčím špatným, vysvětluje Moskaliev. „Vzájemný vztah musí být založený na důvěře. Zkrátka musí nám fungovat u stolu chemie, musíme si spolu sednout.“

Co se týče financí a controllingů, musí respektovat naši roli že jim s tím pomůžeme. My zase respektujeme, co vymysleli. Mají nápady tlačit dál, protože to je to, co my nemáme, co my chceme od nich,“ popisuje, co si pod pojmem „vzájemná chemie“ v tomto kontextu představit.

Samozřejmě se občas stane, že se strategie v průběhu projektu začne měnit. „Dnes taky běží vše mnohem rychleji,“ přitakává Moskaliev. „Musíte na vývoj reagovat, něco změnit, posunout dál, udělat nějaký spin-off.

Ministrův bývalý fond

Jedním z hlavních partnerů Prime Fundu byl ještě před nástupem do funkce nynější ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Počítá se s jeho návratem? „Určitě by se to hodilo, odpovídá trochu nevážně Moskaliev. Hned ale s druhým dechem dodává: „S panem Síkelou se osobně neznám. Nastupoval jsem jako partner na jeho místo, když už byl vyplacený.“

„Ta etapa podle mě u pana Síkely skončila, když odešel do politiky a vrhl se na to, co mu asi bylo bližší. Na druhou stranu mě strašně těšilo, že v branži, do které jsem se pustil, taková persona působila a zkoušela s ní něco dělat,“ uzavírá rozhovor Moskaliev.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory