Cena ropy po íránském útoku na Izrael klesla

útok