Třetina SVJ se nedokáže sejít a hlasovat

Zdroj: Pixabay
Technologie 02. 05. 2022

Třetina SVJ se nedokáže sejít a hlasovat

Jen v 61 procentech případů byla v posledních třech letech schůze společenství vlastníků jednotek (SVJ) usnášeníschopná a mohlo se tak na ní hlasovat. Vyplývá to z průzkumu českého technologického startupu eVlastníci.

Přes dvacet let používají Češi online bankovnictví, přes deset let komunikují se státem elektronicky, a kvůli rozhodnutí o vymalování chodeb v domě musí doposud trávit čas několikahodinovou diskuzí v kočárkárně nebo pronajaté zasedačce – taková je realita v Česku.

„Myslíme si, že je třeba i hlasování SVJ posunout do roku 2022. Vždyť u nás funguje asi 70 tisíc SVJ, která tento problém řeší. Pokusy o online hlasování SVJ tu sice již v rámci jiných platforem jsou, ale nikdo se na to primárně nesoustředí. Podle nás je právě hlasování tou nejdůležitější věcí v rámci SVJ – pokud dobře funguje, tak samo o sobě dokáže zlepšit vztahy mezi vlastníky. Proto jsme spustili první aplikaci zaměřenou právě na hlasování SVJ, která je přístupná jak na webových stránkách, tak přímo v samostatné aplikaci v mobilním telefonu,“ říká Lukáš Truxa, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

Pandemie schůze SVJ ještě zhoršila

SVJ se přitom s problémy s hlasováním potýkají dlouhodobě, vyvrcholením pak byla pandemie koronaviru. Během ní dokonce ve 45 procentech případů ani žádná fyzická schůze neproběhla, u 18 procent SVJ se na schůzi sešel menší počet lidí, než byl dříve obvyklý. Ačkoliv alespoň jednou za rok je schůze SVJ povinná, pouze 32 procent SVJ nahradilo osobní setkání tzv. hlasováním per rollam – tedy hlasováním mimo shromáždění, například poštou nebo online způsobem. 

„Tento způsob hlasování byl pro SVJ mnohdy jediným možným způsobem rozhodování. Alarmující ale je, že podle našeho průzkumu u 87 % takových hlasování neproběhlo vůbec žádné ověření členů SVJ, což jsme také chtěli aplikací vyřešit,“ vysvětluje Ondřej Bělecký, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

Nejčastější problémy – málo lidí a vzájemná neshoda

Když měli respondenti oznámkovat, jak hlasování během domovních schůzí probíhá, dosáhlo průměrné hodnocení známky 2,9. Největšími problémy je podle nich nedostatečná účast (43 %), diskuze mimo téma hlasování (31 %) a neshoda mezi členy SVJ (28 %). 

„Polovina lidí chce usnášeníschopnost SVJ zvýšit. Vůle hlasovat jinak než na klasické schůzi tu tedy je, ale podle nás chyběl nástroj, jaký používat,“ říká Bělecký.

eVlastníci jsou první specializovanou webovou a mobilní aplikací zaměřenou na online hlasování SVJ. Online hlasování lze navíc kombinovat s tradičním způsobem, takže z účasti na rozhodování majitelů bytů není nikdo vyloučen. U nejmenších SVJ je používání zdarma, u jednotek vyšších než šest se cena pohybuje od 799 korun po 1799 korun měsíčně.

Průzkum, ze kterého jsou data čerpána, probíhal na přelomu roku a zapojilo se do něj přes 800 respondentů. 44 % z nich zastává či v nedávné době zastávalo řídicí funkci v SVJ či bytovém družstvu, zbytek tvořili běžní členové SVJ a družstev.

Autor: Jiří Böhm

Další články