Tuzemské firmy žene k ekologizaci Evropská unie a moderní trendy

Foto zdroj: FocusOn.cz
Byznys 30. 06. 2021

Tuzemské firmy žene k ekologizaci Evropská unie a moderní trendy

Co je to cirkulární ekonomika, proč je důležitá a jakou roli v ní hrají moderní technologie? To vše vysvětluje v rozhovoru Petr Novotný, programový manažer z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).

Opětovné využití vlastních zdrojů se jeví jako poměrně efektivní způsob, jak uspořit náklady a přitom ušetřit přírodu o nějakou tu emisi – myšlenku můžeme znát i pod názvy oběhové hospodářství nebo cirkulární ekonomika. Princip je „jednoduchý“. 

„Cirkulární ekonomika se v principu snaží z odpadů dělat zdroje a vracet je zpátky do oběhu, to znamená zacyklit ten materiálový oběh v ekonomice, aby nevznikaly odpady a nemuseli jsme těžit stále nové a nové suroviny. Jednak se dostaneme k nějaké materiálové bezpečnosti, a je to i v souladu s ekologií,“ vysvětluje Novotný.

Čím víc je svět moderní, tím těžší je recyklovat

Jednadvacáté století nám z hlediska kvality života přineslo mnohé – trh je rozmanitější než kdy dřív a můžeme si vybrat z tisíce různých možností téměř při jakémkoliv rozhodování, ať už jde o nákup automobilu, nebo co budeme dělat za práci. Rozmanitost se ale promítla i do ekologie, kde nám v mnoha ohledech spíš přitížila. Jak se věc má?

„Před 100–150 lety bylo jednoduché žít v cirkulární ekonomice, protože všechny materiály pocházely z přírody a šlo je snadno recyklovat. Všechno se biologicky rozložilo nebo se to dalo spálit,“ komentuje Novotný. A dodává: „Dnes máme tisíce materiálů, které se do ekonomiky dostávají. Abychom je mohli monitorovat, recyklovat a vracet zpátky do oběhu, tak potřebujeme moderní technologie – jak na monitoring jednotlivých materiálů, tak pro správné recyklační technologie.“

Moderní trendy a evropská legislativa na zeleno

Oběhové hospodářství je v očích mnohých potřeba aplikovat okamžitě. Své o tom vypovídá i angažmá Evropské unie – v minulém roce totiž uzavřela Zelenou dohodu pro Evropu, ve které se signatáři podepisují pod závazek snížení svých emisí. Ambice je do roku 2030 umenšit emise skleníkových plynů o polovinu, do roku 2050 pak na čistou nulu. Jak tento trend vnímají tuzemské firmy?

„Tlačí nás k tomu evropská legislativa a moderní trendy, kdy firmy se začínají zajímat o to, co se děje s jejich odpady právě proto, že musí vykazovat, jakou mají uhlíkovou stopu. Zajímají se o to, kde vzít nové materiály pro své výrobky, jestli nemohou znovu využít odpady, které odevzdávají bez užitku odpadovým společnostem. Jak u měst, tak u firem se toto téma probouzí, ale jak jsme řekli – jsou teprve na začátku a řeší kroky, jak situaci změnit a co udělat,“ zakončil Novotný.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory