V testu zjistíte, jak na tom jste s IT

Zdroj: Česko.Digital
Life 03. 04. 2023

V testu zjistíte, jak na tom jste s IT

Dnes odstartoval druhý ročník IT Fitness Testu nejen pro studenty základních a středních škol. Jedná se o největší zjišťování digitálních dovedností v zemích Visegrádské skupiny, nově se týká také Ukrajiny.

Digitalizace a Průmysl 4.0 budou nově definovat charakter pracovního trhu a nabízených pozic. Znát informační technologie a umět s nimi pracovat bude nové „číst a psát“. Proto je rozvoj digitálních kompetencí už od brzkého věku důležitý. Jak pro samotné žáky a studenty, tak pro českou ekonomiku jako celek.

Nemůžu rozvíjet to, co neumím změřit

Abychom mohli rozvíjet digitální znalosti našich studentů, musíme nejprve identifikovat, na jaké úrovni jsou. Hlavním cílem IT Fitness Testu je proto změřit úroveň IT znalostí studentů základních a středních škol. Ze získaných dat se vyhodnotí jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání.

Vloni se v ČR zapojilo přes osm tisíc respondentů, v rámci zbylých zemí Visegrádu (V4) se podařilo do testování zapojit více než 115 000 lidí. „Letos jsou cíle více ambiciózní, cílíme na dvacet tisíc respondentů,“ říká Jaromír Hanzal z AAVIT, jednoho partnerů letošního testování. A zároveň dodává, že velmi vítá nové zapojení studentů z Ukrajiny.

Otestovat se mohou nejenom studenti

IT Fitness Test je vhodný i pro učitele všech typů škol a ročníků. „Dovednosti žáků se nemohou rozvinout, pokud znalosti učitelů IT nebudou na dostatečné úrovni. Proto je tento nástroj tak užitečný,“ říká paní Anna Stočesová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Škola hrou

Aby test splnil svůj účel a vyplnilo ho co nejvíce studentů, musí být interaktivní a zábavný. Vyzývat k práci s internetem a zdroji, které nabízí. Testují se tak skutečně dovednosti, a nikoliv znalosti.

Test se skládá z pěti oblastí:

  1. internet,
  2. bezpečnost a počítačové systémy,
  3. řešení složitých úkolů,
  4. kancelářské nástroje,
  5. nástroje pro spolupráci a sociální sítě.

„Pro komunitu expertních dobrovolníků Česko.Digital jde o příležitost přispět k rozvoji digitálních dovedností naší budoucí generace. Pro letošní ročník testování včetně podpory studentů z Ukrajiny jsme se rozhodli společně s Digitální koalicí Slovenské republiky, protože věříme, že systematické mapování má zásadní vliv na další podporu a rozvoj digitálních kompetencí,“ říká Tereza Gagnon z komunity Česko.Digital – dalšího z letošních partnerů testování.

Jaromír Hanzal z AAVIT doplňuje: „Těší nás mezinárodní ambice projektu a věříme, že přinese zajímavé výsledky pro celý region střední a východní Evropy, včetně Ukrajiny. Chceme, aby přispěl ke zvýšení publicity tématu digitálních dovedností v Česku.“   

Pomoc při naplňování důležitých evropských cílů na poli digitalizace

Rozvoj digitálních dovedností v celoživotní perspektivě je jednou z priorit nejen pro Českou republiku, ale také na evropské úrovni v kontextu naplňování společných digitálních cílů do roku 2030 v rámci EU. „I z tohoto důvodu jsem rád, že jsme za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohli IT Fitness Test podpořit. Výstupy IT Fitness Testu vnímám jako užitečné zhodnocení digitálních dovedností žáků tak, aby jej mohlo být využito pro přípravu dalších opatření a aktivit s cílem smysluplně a efektivně rozvíjet digitální dovednosti nejen žáků, ale také dospělých v České republice,“ uzavírá zmocněnec pro digitální vzdělávání a digitalizaci při ministerstvu školství Martin Úlovec.

Potřeba mapování a zvyšování digitálních dovedností je pro resort školství i jednotlivé aktéry vzdělávání podpořena jak novým pilířem Digitální vzdělávání v rámci strategie Digitální Česko, tak i evropskou strategií a legislativou, které jsou součástí programu Digitální dekáda 2030. Důležitou součástí pro naplňování cílů digitálního vzdělávání je rovněž i mezinárodní spolupráce s členskými zeměmi Evropské unie, včetně spolupráce s Ukrajinou.

Partnery letošního IT Fitness Testu jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT a Microsoft Česká republika a Slovensko. Testování bude probíhat až do října 2023 online formou na https://itfitness.eu/cs/.

Galerie

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články