Vít Hradil: Zaměstnanci budou i nadále tahat za delší konec provazu

Foto zdroj: Cyrrus.cz (pro média)
09. 03. 2022

Vít Hradil: Zaměstnanci budou i nadále tahat za delší konec provazu

Česká nezaměstnanost v únoru poklesla o 0,1 procentního bodu a nově tak dosahuje 3,5 procenta. Oproti únoru loňského roku, kdy řádila pandemie koronaviru, je nezaměstnanost nižší. Tehdy byla na úrovni 4,3 procenta. Naopak oproti únoru „předpandemickému“, tzn. z roku 2020, je nezaměstnanost mírně vyšší. Tehdy jsme měli 3,0 %. Jak ovlivní současná geopolitická situace náš pracovní trh, zhodnocuje Vít Hradil, hlavní ekonom Cyrrus.

Nadále platí, že se hrubě nedostává pracovní síly na českém trhu práce, když počet nabízených pracovních pozic přesahuje počet uchazečů o 100 000. Nadále i platí, že Česká republika je zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci celé Evropské unie. Podle metodiky Eurostatu, která se odlišuje od té, kterou používá ministerstvo práce, činí nezaměstnanost v České republice 2,4 %.

I v nadcházejícím období předpokládáme, že nezaměstnanost se bude nadále snižovat. Jedná se o běžný sezónní efekt, kdy leden bývá právě nejhorším měsícem na trhu práce, protože jsou nejvíce omezeny sezónní práce. Příchodem jara se nezaměstnanost dále snižuje.

Svou roli pravděpodobně sehraje i válečný konflikt na Ukrajině. Již nyní jsme byli svědky toho, že část tuzemských pracovníků původem z Ukrajiny se vrátila bránit svoji vlast. Naopak do České republiky míří desetitisíce uprchlíků, což jsou primárně matky, ženy a děti. Podle nás ovšem tento konflikt na český trh práce nijak drtivý efekt mít nebude. Pokud něco, pak se dá předpokládat, že část těch původních obyvatel Ukrajiny se spíše na českém trhu práce nadobro usadí. To by mohlo našemu trhu prospět, protože se mu dlouhodobě pracovní síla nedostává.

Rizikem ovšem je, že válečný konflikt zvyšuje ceny energií, a to poměrně dramaticky. To se může dostat i do bodu, kdy by některé provozy, které jsou energeticky náročné, mohly dokonce i omezovat, či dokonce pozastavovat provoz. To by samozřejmě působilo ve směru vyšší nezaměstnanosti. V souhrnu ale předpokládáme, že český trh práce v roce 2022 bude nadále aktivní a že za delší konec provazu budou nadále tahat zaměstnanci.

Myslíme si, že za letošní rok dosáhne česká nezaměstnanost v průměru 3,3 procenta. To je z historického pohledu nadále velice příznivá hodnota.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články