Vládní program Digitální Nomád umožní vstup nomádů z omezeného okruhu zemí

Bench Accounting/ Unsplash
Politika 28. 06. 2023

Vládní program Digitální Nomád umožní vstup nomádů z omezeného okruhu zemí

Program digitální nomád je na pořadu dnešního jednání Vlády ČR a předpokládá se, že mu kabinet dá zelenou s ohledem na jeho očekávaný pozitivní přínos pro českou ekonomiku. Vyřízení žádosti o pobytové oprávnění bude zajištěno do 45 dnů od jejího podání IT specialistům z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Velké Británie, USA a Tchaj-wanu.

Jako digitální nomádi se označují lidé, kteří pracují vzdáleně a využívají k tomu telekomunikační prostředky. Celosvětově se jedná o zhruba 35 milionů lidí. Účastníci vládního programu – zaměstnanci zahraničních společností, freelanceři i jejich rodinní příslušníci budou moci požádat o roční víza. Znamená to, že budou v České republice pracovat, odvádět zde daně, mohou přicestovat i s rodinou a částečně tak zaplnit hladovou díru po „ajťácích“ na našem trhu.

Na seznam se dostaly jen bezpečné země

Vládní projekt Digitální Nomád umožní vstup pracovníků z omezeného okruhu zemí, a to konkrétně z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Velké Británie, USA a Tchaj-wanu. Z pohledu České republiky se jedná o bezpečné země. Podle odborníků však na seznamu řada klíčových zemí chybí a doufají, že v případě úspěchu tohoto zkušebního projektu začne vláda postupně okruh zemí rozšiřovat. „Projekt je zaměřen na IT specialisty, kde se však do ČR v největší míře relokují odborníci z východní Evropy, nebo například z Indie či Brazílie. Tato oblast by stála za zvážení v prvních diskusích o rozšíření. Na druhou stranu, více než polovina populace digitálních nomádů je tvořena občany USA, tudíž věříme, že projekt bude ve svém pilotním formátu úspěšný,“ říká Miroslav Mejtský, expert na migrační politiku a partner Petyovský & Partners.

 V průběhu pandemie (nejen) evropské státy začaly zavádět nový druh pobytových povolení, tzv. „digital nomad visa“. Průkopníkem bylo Estonsko a dále se připojilo například Španělsko, Portugalsko a také Chorvatsko. V ČR dosud žádná podobná povolení neexistovala.

Miroslav Mejtský, expert na migrační politiku a partner Petyovský & Partners

Gestorem je MPO spolu s MV a MZV

Ti, kteří pracují pro zahraniční společnosti a chtějí od nás pracovat na dálku, to nyní nemají jednoduché. Často jsou to IT freelanceři, kteří svěřené úkoly plní jednorázově i pro více firem zároveň. Kvůli charakteru výkonu práce nemohou být v klasickém pracovně-právním vztahu. S měnícími se světovými trendy v oblasti mezinárodní mobility je zapotřebí nastavit jasná pravidla pro digitální nomády tak, aby mohli bez problémů provádět svou práci i u nás. „Na změně přístupu k digitálním nomádům spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které bylo myšlence otevřené a představilo ji ostatním resortům – Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zahraničních věcí. Pokud jej Vláda schválí, mohou první lidé využívající ‚nomádská víza‘ přicestovat ještě o prázdninách,“ vysvětluje Miroslav Mejtský. Program byl koncipován tak, aby se nemusela měnit stávající legislativa a aby jeho implementace byla co nejjednodušší a nejrychlejší. 

Přínos nomádů je nepopiratelný

Motivací zavádění těchto pobytových povolení jsou především pozitivní přínosy nomádů pro ekonomiku – díky jejich často vysokým příjmům a příspěvkům prostřednictvím nepřímých a přímých daní vyplývajících z pobytu v dané zemi. Digitální nomádi často zakládají technologické start-upy, nebo s nimi spolupracují a přináší kýžené know-how pro jejich růst. Estonsko spustilo projekt víz pro digitální nomády v červenci 2020 a od roku 2021 zaznamenává neustálý rostoucí objem investic v oblasti technologických start-upů, které dosahují rekordních úrovní.

„Napodobit úspěch Estonska nebo ‚pobřežních‘ států těžících z benefitu teplého klimatu bude pro Českou republiku složitější, pokud projektu neuděláme náležitou osvětu. Estonsko vede cílenou marketingovou kampaň, aby digitální nomády globálně oslovilo a přilákalo. Jelikož mají digitální nomádi pozitivní vliv i na turismus, logicky by žezlo v rámci propagace měl převzít CzechTourism a ve výše uvedených zemích rozjet marketingovou kampaň, aby o ČR jako vhodné destinaci pro digitální nomády bylo vidět a slyšet,” uzavírá Mejtský.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články