Vztahy mezi USA a Indií jsou klíčem k budoucnosti technologií

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Vztahy mezi USA a Indií jsou klíčem k budoucnosti technologií

S rostoucími obavami USA z Číny se stávají čím dál důležitější americko-indické vztahy. To platí zejména v oblasti technologií. Indie září jako slibná alternativa v oblasti dodavatelských řetězců, inovačních center a společných podniků. Jako největší demokratická země na světě se stále otevřenější ekonomikou a silným technologickým sektorem má potenciál fungovat ve velkém měřítku.

Od letoška nejlidnatější země světa s velkým inovačním potenciálem

Indie je od letoška nejlidnatější zemí světa – žije v ní více než 1,4 miliardy lidí – a v posledních třech desetiletích zaznamenává silný hospodářský růst, přičemž HDP na obyvatele vzrostl o 245 procent. Přesto zůstává v celosvětovém měřítku relativně málo rozvinutá. Obrovský potenciál pro hospodářský růst a zlepšení blahobytu lidí je zatím nevyužit. 

To z ní činí nejdůležitějšího potenciálního partnera USA, které se v současné době „reglobalizují“ s větším zájmem o svou národní bezpečnost a odolnost. Vzájemné spojenectví je výhodné i pro Indii, která usiluje o pozici světové velmoci. K tomu je však třeba, aby se stala silnějším inovátorem v oblasti technologií. To vyžaduje mnohem užší a hlubší vztahy s Amerikou, a to jak na vládní úrovni, tak na úrovni soukromého sektoru.

Reglobalizace a technologické oddělení

Vstupujeme do nové éry hospodářských vztahů. Země začaly usilovat o větší národní odolnost svých ekonomik a snižovat závislost na jiných zemích v kritických odvětvích, jako je obrana, energetika a výroba. Čeká nás reglobalizace. Ta se liší od ekonomických systémů, které jí předcházely.

V období před první světovou válkou a poté v posledních třiceti letech bylo globální propojení normou, protože zboží a služby se díky otevřeným trhům a příznivému regulačnímu prostředí snadno šířily po celém světě. Naproti tomu během studené války jsme byli svědky úplného rozpojení ekonomik v důsledku vyhroceného napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Nyní však sledujeme něco velmi neobvyklého a složitého. Nejde ani o úplné propojení, ani o úplné oddělení, ale spíše o kombinaci obojího. 

Zatímco v některých odvětvích bude globalizace pokračovat jako obvykle – například u základního spotřebního zboží, kde je spotřebitelský přebytek vysoký a existenční riziko nízké –, jiná odvětví směřují k určitému stupni oddělení, mezi nimi především technologie. Svět technologických platforem se již začal štěpit na dvě zóny, patřící dvěma hegemonům – Spojeným státům a Číně.

Indie se bude muset vybrat mezi USA a Čínou

Co to znamená pro Indii? Na systémové úrovni se Indie nemůže vzdát rozsáhlého obchodu s oběma zeměmi. Obchodní vztahy se Spojenými státy jsou důležité a dosahují sta miliard dolarů ročně, ale obchod se sousední Čínou je dvakrát větší. Indie tedy bude s Čínou i nadále aktivně obchodovat, stejně jako se Spojenými státy. Pokud však jde o technologie, tedy odvětví, v němž začalo jasné oddělování, musí si Indie vybrat, kterého partnera chce upřednostnit. 

Mnohé kroky vlády v Dillí naznačují, že chce uniknout technologické hegemonii Číny, v tom vidí způsob, jak posílit národní bezpečnost Indie. V roce 2020, po sérii hraničních sporů s Čínou, indická vláda zakázala desítky známých čínských aplikací, včetně TikToku. Čínské investice do Indie jsou také ve srovnání s jinými zahraničními penězi mnohem přísněji kontrolovány a omezovány. Naproti tomu existují silné známky pozitivní spolupráce mezi Spojenými státy a Indií, kdy indický poradce pro národní bezpečnost Ajit Doval ve spolupráci s Bidenovým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem zahájili v lednu 2023 iniciativu Spojených států a Indie v oblasti kritických a vznikajících technologií.

Rozvoj technologického koridoru mezi Spojenými státy a Indií

Pro Indii je klíčové naučit se transferovat technologie a vytvořit si vlastní výzkumnou základnu. Až na některé důležité výjimky se indické společnosti dosud zaměřovaly na rozšiřování a zavádění technologických inovací, které byly vytvořeny jinde. Spoluprací s americkými společnostmi a podporou vzájemných inovačních cyklů se však může více indických společností stát skutečnými technologickými lídry a díky svým hlubokým studnám talentů rozvíjet originální duševní vlastnictví.

Změní-li ovšem americké společnosti své vnímání indických firem, tj. zapojí-li je do úkolů vyššího řádu v hodnotovém řetězci prostřednictvím nadnárodních týmů a hlubší právní integrace. Díky tomu bude Indie schopna rozšířit místní kapacity v rozvíjejících se odvětvích, jako je AI a zdravotnictví.

Klíčový bude postoj amerických investorů. A reforma vzájemné obchodní politiky, tak aby transfer technologií mohl mezi oběma zeměmi volně plynout. Zatím uplatňují Spojené státy vůči Indii stále značné vývozní kontroly (zavedené poté, co Indie v roce 1998 porušila Smlouvu o nešíření jaderných zbraní), které brání volnému přenosu technologií.

Autor: Alena Burešová

Další články