Zaměřte své podnikání na stárnoucí populaci

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Byznys 06. 04. 2022

Zaměřte své podnikání na stárnoucí populaci

Senioři nad 65 let věku bývají opomíjenou cílovou skupinou firem, ale není k tomu vůbec důvod. Celosvětově, a i u nás, populace stárne a senioři začínají mít na firmy a podnikatele stále větší ekonomický vliv. Pokud se tomuto trendu firmy nepřizpůsobí, brzy to na svých výsledcích poznají.

Celosvětová populace stárne, neboť seniorů nad 65 let věku na celém světě kontinuálně přibývá. Lidský věk se prodlužuje především díky kvalitnějšímu způsobu života, lepší a dostupnější lékařské péče, a především menšímu množství válečných konfliktů či občanských válek.

Jak přibližuje tabulka 1, podle údajů Organizace spojených národů celosvětová populace stárne, podíl seniorů nad 65 let věku od roku 1950 kontinuálně roste. V roce 2020 bylo na celém světě 727 milionů seniorů nad 65 let věku, což tvořilo 9,33 % celkové světové populace.

A nic nenaznačuje tomu, že by se tento trend měl zastavit, naopak s kvalitní životní úrovní a stále se lepšící a dostupnější zdravotní péči bude počet seniorů stále narůstat.

Zdroj: OSN, senioři nad 65 let věku

Když se podíváme na regionální strukturu (tabulka 2), tak nejvíce seniorů, skoro plná pětina populace, se nachází v Evropě (19,06 %), v Severní Americe (16,69 %) a s odstupem následuje Oceánie (12,19 %), Latinská Amerika a Karibská oblast (8,94 %) a Asie (8,86 %). Nejméně seniorů se nachází, podle očekávání, v Africe (jen 3,51 %).

Zdroj: OSN, senioři nad 65 let věku

Především v západní Evropě a Severní Americe firmy už vědí, že senioři jsou významnou cílovou skupinou pro jejich výrobky a služby. Proto se svým marketingem snaží své produkty a služby této stále se rozšiřující skupině přizpůsobovat – například pro seniory vytváří levnější cestování, větší tlačítka u mobilních telefonů, speciální telefonické linky a podobně.

Od roku 1950 vždy převažuje v této cílové skupině počet žen oproti mužům. Od roku 1990 je to více než o 5 procentních bodů a v roce 2020 byl tento rozdíl historicky maximální, ve výši 6,32 procentních bodů (tabulka 3).

Zdroj: OSN, seniorky nad 65 let věku

Celkově je nyní na planetě 326,8 milionu seniorů a 400,8 milionu seniorek, a to je dostatečně velká cílová skupina na to, aby ji každá firma vnímala jako důležitou a aby se na ni i přímo zaměřila.

I s českými seniory musí firmy počítat

I naše populace stárne a v roce 2020 bylo seniorů nad 65 věku více než jedna pětina všech obyvatel – 20,17 % (viz tabulka 4). Tento podíl náš stát řadí mezi přední země s nejvíce stárnoucí populací. Podíl seniorů nad 65 let věku v populaci dokonce převyšuje i největší podíl seniorů na všech kontinentech – v Evropě je průměrný podíl, jak už jsme zmínili, ve výši 19,06 %.

Zdroj: ČSÚ, senioři nad 65 let věku

U nás jsou ale senioři stále stereotypně bráni jako skupina bez peněz, která nakupuje převážně ve slevách a výprodejích (což ostatně dělají i ostatní věkové skupiny). Většina televizních reklam využívá seniory především na prezentaci léků, mastí, důchodového připojištění a podobně.

I když naše populace stárne, jsou mezi českými seniory i movití lidé, kteří si mohou kvalitní produkty a služby dovolit, vychutnal si je a užít. Do důchodového věku se totiž dostávají lidé, kteří byli na konci 90. let minulého století ve středním věku, začali investovat, podnikat a zakládat rodinné firmy. A nyní nastává doba, kdy si chtějí odpočinout a užívat si více života.

Mnoho firem se už na tuto zajímavou cílovou skupinu začalo svými produkty a službami zaměřovat, ale ještě seniory v marketingu dostatečně nevyužívají. Ale věřme, že se to začne co nejdříve měnit, protože tato cílová skupina nejen ve světě ještě neřekla své poslední slovo a jejich ekonomický vliv bude mít zásadní roli na ziskovost firem, případně na jejich existenci, pokud seniory budou opomíjet.

Firmy zaměřující se na seniory budou mít tedy na trhu konkurenční výhodu nejen ve svých produktech a službách, ale také ve větším zájmu investorů.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články