Ženy vydělají stejně jako muži, doma je ale pořád čeká „druhá směna“

Zdroj: Tumisu/ Pixabay
Life 12. 08. 2023

Ženy vydělají stejně jako muži, doma je ale pořád čeká „druhá směna“

I když oproti minulosti pracuje více žen a roste podíl těch, které přispívají do rodinného rozpočtu stejným dílem jako jejich mužský protějšek, některé zákonitosti v manželství se nemění. Jak nedávno ukázal výzkum amerického think tanku Pew Research Center, ženy v USA stále věnují více času domácím pracím a péči o děti než jejich manželé.

Podle Pew Research Center zůstávají muži v USA hlavními živiteli rodiny ve většině heterogenních manželství. Podíl žen, které vydělávají stejně nebo výrazně více než jejich protějšek, se ale za posledních 50 let zhruba ztrojnásobil. V 29 procentech manželství dnes oba partneři přispívají do rodinného rozpočtu stejným dílem (v roce 1972 to bylo 11 %), žena je hlavní živitelkou v 16 % případů.

I když se příspěvky do rodinného rozpočtu stávají rovnocennějšími, ženy stále vykonávají větší množství domácích prací než muži.

Podle závěrečné zprávy, která vychází z vlastního průzkumu Pew Research Center a analýzy vládních dat, věnují manželky, které přispívají do rodinného rozpočtu obdobnou částkou jako muži, péči o děti zhruba o 2 hodiny týdně více než jejich partneři a domácím pracím asi o 2,5 hodiny více.

Manželé oproti tomu tráví volnočasovými aktivitami o 3,5 hodiny více než jejich ženské protějšky, více hodin (cca 3) také pracují.

Podobná nerovnováha panuje i v manželstvích, kde je hlavní živitelkou žena. Muži věnují péči o domácnost více času pouze v těch manželstvích, kde je žena jedinou živitelkou rodiny. V těchto manželstvích tráví oba během týdne zhruba stejnou porci hodin domácími pracemi.

Podle Kim Parkerové, ředitelky výzkumu sociálních trendů v Pew Research Center, se sice muži v posledních letech více podílejí na péči o děti a domácnost než dříve, což souvisí s tím, že stále více žen chodí do práce, nerovnováha ale přetrvává. Jednou z příčin jsou podle ní i postoje a očekávání společnosti ohledně rolí mužů a žen.

V průzkumu Pew Research Center více než polovina (57 %) z 5 152 dotázaných vyslovila přesvědčení, že společnost klade větší důraz na výkon mužů v práci. Pouze 7 % respondentů souhlasilo s tím, že si společnost více cení toho, co muži dělají doma.

U žen je to naopak. Podle 31 % respondentů si společnost více cení přínosu žen v domácnosti. Jen 20 % respondentů uvedlo, že více oceňované je to, co ženy dělají v práci. U 49 % respondentů lze mezi práci a domácnost vložit rovnítko.

„Myslím si, že postoje veřejnosti tak trochu zaostávají za ekonomickou realitou, s níž se manželé a manželky v dnešní době potýkají,“ konstatuje Parkerová.

Drtivá většina účastníků průzkumu (77 %) se nicméně shoduje na tom, že pro děti je lepší, když oba rodiče rozdělují svůj čas mezi práci a rodinu rovnoměrně. Pouze jeden z pěti respondentů uvedl, že děti jsou na tom lépe, když se otec více soustředí na svou práci a matka na domácnost. Dvě procenta Američanů to vidí naopak – že děti jsou na tom lépe, když se máma více věnuje práci a táta je doma.

Autor: Eva Kaisrová

Další články