7 chyb, kterých se lidé dopouštějí při výběru finančního poradce

Zdroj: Pixabay
Byznys 01. 01. 2022

7 chyb, kterých se lidé dopouštějí při výběru finančního poradce

Výzkumy naznačují, že lidé, kteří spolupracují s finančním poradcem, se cítí ohledně svých financí klidnější a nakonec mohou mít v důchodu asi o 15 procent více peněz na útratu.

Nedávná studie společnosti Vanguard zjistila, že v průměru by investice ve výši 500 tisíc dolarů vzrostla díky poradcům za 25 let na více než 3,4 milionu dolarů, zatímco očekávaná hodnota při vlastní správě by činila 1,69 milionu dolarů, tedy o 50 procent méně. Jinými slovy, portfolio spravované poradcem by za 25 let průměrně vzrostlo o 8 procent ročně, zatímco portfolio spravované vlastními silami o 5 procent, tvrdí společnost SmartAsset.

1. Najímání poradce, který není fiduciářem

Podle definice je fiduciář osoba, která je eticky zavázána jednat v nejlepším zájmu jiné osoby. Tato povinnost eliminuje obavy ze střetu zájmů a zvyšuje důvěryhodnost poradce.

2. Najímání prvního poradce, kterého potkáte

I když je lákavé najmout si poradce, který je nejblíže domovu, nebo prvního poradce ze zažloutlých stránek, toto rozhodnutí vyžaduje více času. Než si vyberete nejvhodnějšího poradce, věnujte čas pohovoru alespoň s několika poradci.

3. Výběr poradce se špatnou specializací

Někteří finanční poradci se specializují na plánování důchodu, zatímco jiní jsou nejlepší pro majitele firem nebo osoby s vysokým čistým jměním. Někteří mohou být nejlepší pro mladé profesionály, kteří zakládají rodinu. Ujistěte se, že znáte silné a slabé stránky poradce, ještě předtím, než se komukoli upíšete.

4. Výběr poradce s nekompatibilní strategií

Každý poradce má jedinečnou strategii. Někteří poradci mohou navrhovat agresivní investice, zatímco jiní jsou konzervativnější. Pokud dáváte přednost akciím, poradce, který preferuje dluhopisy a indexové fondy, se k vašemu stylu příliš nehodí.

5. Neptáte se na pověření

Aby mohli finanční poradci poskytovat investiční poradenství, musí složit zkoušku. Zeptejte se svého poradce na jeho licence, testy a pověření. Mezi zkoušky finančních poradců patří Series 7 a Series 66 nebo Series 65. Někteří poradci jdou ještě o krok dál a získají certifikát Certified Financial Planner neboli CFP.

6. Nerozumíte tomu, jak jsou placeni

Někteří poradci jsou „fee only“ a účtují si paušál bez ohledu na to, co dělají. Jiní si účtují procento z vašich spravovaných aktiv. Někteří poradci jsou placeni provizemi z podílových fondů, což je vážný střet zájmů. Pokud poradce vydělává více tím, že ignoruje vaše nejlepší zájmy, nenajímejte ho.

7. Snaha najmout si poradce na vlastní pěst

Je pravděpodobné, že ve vašem městě je několik vysoce kvalifikovaných finančních poradců. Vybrat si jednoho z nich se však může zdát skličující.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články