7 chyb při výběru finančního poradce

Zdroj: Pixabay
Byznys 24. 08. 2021

7 chyb při výběru finančního poradce

Výběr finančního poradce je životní rozhodnutí, které může určit vaši ekonomickou trajektorii na léta dopředu. V roce 2020 studie Northwestern Mutual zjistila, že 71 % dospělých v USA konstatovalo, že se zlepšilo jejich finanční plánování. Ale jen 29 % Američanů přitom pracuje s finančním poradcem.

Hodnota práce finančního poradce se sice liší podle osoby, ale provedený výzkum naznačuje, že lidé, kteří využívají těchto služeb, se cítí po finanční stránce více v pohodě a mohou získat až o 15 % více peněz než osoby, které pomoc odborníků nevyhledávají.

Portál SmartAsset, který se zaměřuje na poradenství v oblasti osobních financí, uvádí, že průměrná investice ve výši 500 tisíc dolarů (10,8 milionu korun) vzroste za dohledu finančního poradce za 25 let na hodnotu 3,2 milionu dolarů (68,8 milionu korun), zatímco očekávaná hodnota u osoby, která těchto služeb nevyužívá, by byla o padesát procent menší, tedy ve výši 1,69 milionu dolarů (36,4 milionu korun). Jinými slovy, portfolio řízené poradcem získává po dobu 25 let průměrně 8 % ročního růstu, oproti 5 % u portfolia, u kterého není finanční poradce přítomen.

Zdroj: Pixabay

Web SmartAsset zjednodušuje do několika kroků časově náročný proces hledání finančního poradce. Krátký dotazník pomůže zájemcům se zdarma spojit až se třemi místními odborníky, kteří jsou právně povinni pracovat v jejich nejlepším zájmu. Celý proces trvá jen několik minut a v mnoha případech může být zájemce okamžitě propojen s hledaným specialistou.

Nyní už se ale dostáváme k sedmi základním a nejčastějším chybám při výběru finančního poradce.

1. Najímání poradce, který není důvěrníkem

Podle definice je důvěrník jedinec, který je eticky povinen jednat v nejlepším zájmu jiné osoby. Tato povinnost eliminuje střet zájmů a učiní poradce důvěryhodnějším.

Všichni finanční poradci spolupracující s portálem SmartAsset jsou registrovaní v oblasti důvěrnictví. Pokud váš stávající finanční poradce není vaším důvěrníkem a neustále na vás tlačí a nabízí další a další investiční produkty, využijte tento bezplatný nástroj k nalezení pro vás lépe vyhovujícího finančního poradce.

2. Najímání prvního poradce, se kterým se setkáte

I když je lákavé si najmout finančního poradce nejblíže vašemu bydlišti nebo prvního v přehledu na internetu, toto rozhodnutí vyžaduje větší obezřetnost. Udělejte si tedy čas na pohovor alespoň s několika poradci a vyberte toho pro vás nejlepšího.

3. Výběr poradce se špatným zaměřením

Někteří finanční poradci se specializují na plánování odchodu do důchodu, zatímco jiní jsou nejlepší pro majitele podniků nebo těch, kteří mají vysokou čistou hodnotu. Někteří mohou být nejlepší pro mladé osoby, které teprve začínají plánovat rodinu. Ujistěte se, že ještě před podpisem slouvy znáte silné a slabé stránky finančního poradce a především jeho hlavní specializaci.

4. Výběr poradce s neslučitelnou strategií

Každý poradce má jedinečnou strategii. Někteří poradci navrhují agresivní investice, zatímco jiní jsou konzervativnější. Pokud dáváte přednost investicím do akcií, finanční poradce, který preferuje dluhopisy a indexové fondy, není pro vás nejideálnější.

Zdroj: Pixabay

5. Nezjišťování odbornosti finančního poradce

Finanční poradci musí absolvovat odborné zkoušky, aby mohli získat licenci, tedy způsobilost k vykonávání své práce. Jakou má ale finanční poradce historii a úspěšnost? Je třeba se při výběru poradce ptát i na tyto informace.

6. Nerozpoznání, jakým způsobem je poradce placen

Někteří poradci účtují svým klientům paušální sazbu bez ohledu na to, jaký je výsledek jejich práce. Další účtují procento z aktiv, která spravují. Naopak další poradci jsou placeni z provize ze strany podílových fondů, jsou tedy ve vážném střetu zájmů. Pokud poradce vydělává více tím, že ignoruje vaše nejlepší zájmy, nenajímejte si jej.

7. Snažit se najmout poradce na vlastní pěst

Existuje jistě hodně příležitostí, jak ve svém bydlišti najít vysoce kvalifikovaného finančního poradce. Nicméně někdy to může být na škodu, vybrat si pouze jednoho. Je dobré získat na finančního poradce dobré reference ať už od známých, anebo třeba s pomocí bezplatné aplikace SmartAsset.

Autor: Miroslav Oupic

Další články