7 důležitých faktorů, které pomohou při výběru povolání

Zdroj: Unsplash
Byznys 01. 03. 2022

7 důležitých faktorů, které pomohou při výběru povolání

Přemýšlíte, jak najít práci svých snů? Už nemusíte hledat dál. Zkuste se zamyslet na těmito sedmi faktory, které je třeba zvážit při výběru kariéry.

Najít správnou práci, která vyhovuje vaší osobnosti a životnímu stylu, sice není snadné, ale není to ani nemožné. Člověk musí podniknout správné kroky k pochopení sebe sama a pracovních profesí, které odpovídají jeho osobnosti. Než se vydáte na trh práce hledat své vysněné zaměstnání, podívejte se na těchto sedm faktorů, stanovených organizací Global PR Associates.

Zhodnoťte sami sebe

Každý člověk má jedinečné cíle, nadání, zájmy a hodnoty. Jinak řečeno, existují zaměstnání, kterým by se lidé měli vyhnout, a jiná, kde se jim může dařit a kde mohou být šťastní. Projděte si kariérní hodnocení, nechte si poradit a proveďte důkladné sebehodnocení, abyste zjistili, jaká kariéra by vás bavila a v jaké byste vynikli.

Sestavte si seznam možných povolání

Po sebehodnocení byste mohli mít již vytipovanou oblast povolání, kterými byste se mohli zabývat. Není možné vykonávat všechna, takže seznam by vám měl sloužit jako pomůcka při rozhodování, kde začít hledat práci. Vytvořte si nový seznam s pěti nebo deseti vybranými povoláními. Při rozhodování zvolte ta, která vás zajímají, jsou doporučována na základě zkoušek pro hodnocení povolání a odpovídají úrovni vašich dovedností. Sestavení seznamu možných povolání vám pomůže zúžit výběr pracovních pozic, které vás zajímají. Nakonec můžete svůj seznam vyhodnotit tak, že jej porovnáte se svou osobností, pracovním přístupem, a dokonce i platovými očekáváními.

Prozkoumejte možnosti

Poté co jste zúžili okruh možností, zjistěte si o každé práci více informací. Ujistěte se, že znáte požadavky na vzdělání nebo odbornou přípravu, pracovní povinnosti, prognózu zaměstnání, roční plat a možnosti postupu. Přestože můžete najít informace na internetu, zkuste si promluvit s odborníkem v každém odvětví, abyste získali podrobnější informace. Pokud neznáte nikoho, kdo v těchto odvětvích pracuje, oslovte zájemce a domluvte si informační rozhovory. S největší pravděpodobností však zjistíte, že máte rodinu, spolupracovníky a spolužáky, kteří jsou aktivně zaměstnáni v odvětvích, která vás zajímají. Během informačního pohovoru získejte informace o ročním platu, vyhlídkách na zaměstnání a požadavcích na nástupní práci.

Během těchto pohovorů není dobré žádat o práci, ale měli byste využít příležitostí k navázání kontaktů. Pokud pracují v technickém oboru, mohou vám odborníci poskytnout tipy a rady, jak uspět při technickém pohovoru.

Zužte své možnosti

Po důkladném prostudování každé z nich vyškrtněte všechny možnosti, které vás již nezajímají. Poté co se lidé dozví o požadavcích na vysokoškolské vzdělání, ročním platu a klesajícím růstu odvětví, mnoho z nich odradí od pokračování v kariéře. Jakmile se seznámíte s jednotlivými profesemi, zužte výběr na jednu nebo dvě.

Stanovte si dosažitelné cíle

Po zúžení seznamu si stanovte dosažitelné cíle. Měli byste být dostatečně informovaní, abyste si mohli stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle jsou obvykle dosažitelné za 1–3 roky, zatímco dlouhodobé za 3–5 let. Každého cíle nebude snadné dosáhnout, takže buďte připraveni tvrdě pracovat, podle potřeby se přizpůsobovat a zůstat odhodlaní. Cíle jsou obvykle dosažitelné, pokud jsou definované, flexibilní, realistické a splnitelné ve stanoveném časovém rámci.

Vypracujte si akční plán kariéry

Jakmile se rozhodnete pro své kariérní cíle, začněte pracovat na akčním plánu, který obsahuje cíle a přesné kroky k jejich dosažení. Kariérní akční plány navíc zahrnují možné překážky, strategie k jejich překonání a zdroje, které můžete využít, pokud potřebujete pomoc. Tento plán se bude skládat z toho, jak získat potřebnou odbornou přípravu nebo vzdělání, jak se nechat zaměstnat a jak po zahájení kariéry profesně postupovat.

Projděte vhodnými školeními

Při hledání zaměstnání budete pravděpodobně většinu svého času a úsilí věnovat získání nezbytného profesního vzdělání. V závislosti na povolání může být nutné získat vysokoškolský diplom, absolvovat odborné školení, naučit se nové dovednosti nebo absolvovat stáž či praxi.

Kromě toho vám vstup do online vzdělávacích seminářů může pomoci získat dovednosti potřebné k získání pozice v různých odvětvích. Případně můžete získat i online titul jako výhodu na trhu práce.

Závěr

Sedm faktorů, které jsme dnes zmínili, vám pomůže pochopit, jaká práce se pro vás nejlépe hodí a jak můžete zúžit své hledání práce. Jakmile budete mít představu o tom, jaké povolání je pro vás vhodné, budete k jeho dosažení potřebovat správnou odbornou přípravu a vzdělání.

Autor: Jiří Böhm

Další články