Absolventi humanitních oborů dělají kariéru v „lidských zdrojích“

Zdroj: Brooke Cagle/Unsplash
Life 18. 09. 2023

Absolventi humanitních oborů dělají kariéru v „lidských zdrojích“

Personalista, náborová specialistka či lovec hlav. Agentura, firma nebo nadnárodní korporace. To jsou časté přestupní, ale i cílové stanice těch absolventů humanitních oborů, kteří touží po kariéře v komerční sféře. Právě v „lidských zdrojích“ mohou uplatnit vzdělání, jazyky i měkké dovednosti.

Humanitní obory mají mnoho nálepek a jednou z nejčastějších je ta, že se absolventi uplatní pouze v hůře placených odvětvích, provozovaných státem či dotovaných veřejnými penězi. Ačkoli oficiální tvrdá čísla hovoří jinak, velká část veřejnosti těmto předsudkům věří. Přitom v komerčním sektoru existuje řada odvětví, v nichž se lze běžně setkat s úspěšnými absolventy jazykovědných oborů, společenskovědních studií či uměnovědných disciplín: často jde o marketing, public relations či třeba sdílené služby.

Počet absolventů společenských věd klesá. Vede stavebnictví a obchod

Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že nejvíce absolventů mají i přes klesající tendenci v posledních deseti letech skupiny oborů Obchod, administrativa a právo a Technika, výroba a stavebnictví (v roce 2022 je absolvovalo 11 976, resp. 8 484 studentů). S odstupem pak následují tři obory, které loni absolvovalo cca sedm tisíc studentů, a sice Vzdělávání a výchova (7 083), Zdravotní a sociální péče (6 774) a Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (6 632). U posledně jmenované skupiny oborů došlo během posledního desetiletí k úbytku z 11 657 absolventů na 6 632.

Jedním z nejčastějších byznysových odvětví, kam lidé z humanitních škol po studiu míří, jsou lidské zdroje čili HR (human resources). Typicky se jedná o absolventy andragogiky, ale i psychologie, filology se znalostí angličtiny a dalších cizích jazyků. Nejčastěji nastupují jako tzv. sourcers do náborových agentur, které vyhledávají pracovníky do firem.

V agenturách si juniorní pozice obvykle získávají ostruhy jako „pěchota náboru“ a provozují dosti hektickou „masovku“: vyhledávaní a selekci kandidátů, volání vhodným lidem, mailování a administrativu. Oslovují většinou kandidáty z nižších úrovní firemní hierarchie, a teprve po čase jim agentura svěří nábor vyšších pozic, managementu nebo silně nedostatkových profesí,“ vysvětluje Tereza Černá ze společnosti R4U, která se věnuje vyhledávání talentů. Po několika letech v náborové agentuře může junior postoupit až na některou z manažerských pozic.

Elitu loví headhunteři. Potřebují obchodního ducha

Po získání zkušeností z náboru míří část lidí mezi lovce hlav. Headhunteři se dnes již nevěnují výlučně hledání těch nejvyšších manažerských pozic, ale všech elitních a nedostatkových postů. „Možná častěji než top manažery, ředitele a šéfy dnes hledáme žádané experty, jako jsou IT specialisté, finanční analytici, účetní, obchodníci, marketéři nebo lidi do interního náboru,“ říká Tereza Černá.

Mezi lovci hlav opět najdeme absolventy andragogiky a psychologie, kteří zde na rozdíl od „masového“ provozu v náborových agenturách mohou při individuálních, delikátních jednáních s elitní klientelou lépe uplatnit svou specializaci. Ta však sama o sobě headhunterům nestačí. „Pořád je to v prvé řadě „lov“, tedy byznys a výkon. Proto je zapotřebí i obchodní duch a tah na branku. Zkrátka, koho baví lidi a obchod zároveň, a naopak si nepotrpí na rutinu a papírování, může udělat v headhuntingu skvělou kariéru,“ přibližuje Tereza Černá.

Psychologii a sociální vědy nejlépe uplatníte v interním HR

Samotné znalosti z psychosociálních disciplín či z pedagogiky se pak nejlépe uplatní v personalistice, tzn. ve vnitrofiremním HR. I zde se pracovníci věnují náboru, ale je to jen jedna z mnoha položek. Interní HR mají na starosti vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. Tzv. HRBP (HR Business Partner) úzce spolupracují s managementem na celkovém rozvoji lidí a jejich klienty, či spíše svěřenci, jsou také klíčoví top manažeři společnosti, proto kvalita jejich práce ovlivňuje výsledky celé firmy.

Na vyšších místech se pak přidává znalost pracovního práva či spolupráce s finančním managementem na odměňování zaměstnanců. „Tyto pozice už mají velmi blízko např. k pracovní psychologii, psychodiagnostice či aplikovanému vzdělávání dospělých,“ dodává Tereza Černá. Na rozdíl od náborových specialistů a headhunterů vyhovuje tato práce těm, kteří preferují jistotu stabilních firem či pevná pravidla korporátů.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články