Čerpací stanice na vodík? V ČR už v roce 2027

Zdroj: Adast
Ekologie 27. 11. 2021

Čerpací stanice na vodík? V ČR už v roce 2027

Výrobce čerpacích stojanů Adast plánuje zaměřit svoji strategii na vodík. Na čerpacích stanicích chce mít společnost plnicí zařízení na vodík umístěna od roku 2027. Nejplynulejší přechod k vodíku přitom očekává u nákladní dopravy. Výzkum a vývoj chce Adast v příštích letech soustředit na zařízení pro využití vodíku v průmyslu nebo pro domácnosti a rekreační objekty v odlehlých oblastech.

Ačkoliv většinu tržeb společnosti Adast tvoří stále výroba stojanů na klasické pohonné hmoty, v nejbližších letech se firma podle vyjádření zveřejněného v tiskové zprávě chce více zaměřit na alternativní paliva, především na vodík. „Vodíkové řešení pro klasickou dopravu máme připravené již prakticky nyní. Vychází z naší nové CNG stanice, která je koncipovaná tak, že v ní lze v určitém procentu pouštět i vodík. Zařízení stačí pouze osadit odlučovačem, který vodík z plynu vytáhne a umožní jeho uskladnění ve stanici. V momentu, kdy se tato alternativa začne v dopravě výrazněji prosazovat, můžeme kromě dosavadního plynu prakticky okamžitě začít využívat i vodík. Technicky se nejedná o nic složitého,“ řekl jednatel společnosti Adast Daniel Struž s tím, že firma chce mít své technologie určené pro vodík k dispozici na čerpacích stanicích v roce 2027.

Nová čerpací stanice na vodík. Zdroj: Adast

Vodíková strategie ČR

Adast se svým přístupem snaží vycházet z Vodíkové strategie České republiky, kterou letos v červenci schválila vláda. Dotovaná vodíková vozidla by se podle ní měla v tuzemsku začít objevovat ve větší míře od roku 2024, vodíkový provoz na komerčním principu pak zhruba o devět let později. Infrastruktura čerpacích stanic s vodíkem přitom v Česku zatím neexistuje, ačkoliv se zde již první vozidla poháněná vodíkem objevují. Plnicí stanice lze najít nejblíže ve Vídni a Drážďanech, vůbec první veřejná plnička vodíku by pak měla vzniknout do konce roku v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Vodíková strategie ČR z července počítala do budoucna s pomalu klesající cenou. Zatímco v nejbližších letech by se měl kilogram vodíku prodávat za zhruba 4 eura, po roce 2040 by měla jeho cena klesnout až k 1 euru. Konkurenceschopné ceny s naftou by přitom mělo být dosaženo okolo roku 2027. „U jednotlivých typů dopravy očekáváme nejplynulejší přechod k vodíku u té nákladní. Již dnes se zde ve větší míře používá CNG, které otevírá cestu k alternativám fosilních paliv,“ doplnil Daniel Struž s tím, že současný raketový růst cen energií včetně elektřiny by mohl nástup vodíku jako plně konkurenceschopného média ještě uspíšit.

Vodík jako poměrně komplexní budoucnost

Adast přitom vnímá vodík nejen jako alternativu pro dopravu. „Vidíme v něm poměrně komplexní budoucnost, ke které nám chybí vývoj pouze některých komponent. Ve finále tak může sloužit jak pro průmysl, tak domácnosti,“ uvedl Struž. Jako vhodný zdroj energie ho mohou využívat například odlehlá horská střediska, u nichž je připojení ke klasickým zdrojům buď komplikované, nebo příliš nákladné. Spousta těchto lokalit navíc leží v místech s podprůměrnou dobou slunečního svitu, tudíž zde není možné využít fotovoltaické panely.

„Odlehlá místa v nížinách se zase nemohou spolehnout ani na silnější vítr, a tak pro ně nepřipadá v úvahu ani větrná alternativa,“ doplnil jednatel společnosti Adast. Podle něj je tak řešením pro tyto lokality zásobník vodíku spolu s článkem přeměňujícím energii na elektřinu. Vodík by sem přitom v pravidelných intervalech vozil plnič. Adast se i proto chce v následujících pěti letech zaměřit na vývoj komplexního vodíkového řešení, aby domácnosti či řadoví uživatelé měli veškeré komponenty k dispozici od jednoho dodavatele.

Jednatel společnosti Adast zároveň považuje za nutné vnímat vodík pouze jen jako jedno z možných řešení. Do kontrastu to dává s elektromobilitou, která byla donedávna obecně chápána jako jediná cesta do budoucna. „Řada aktérů už ale od tohoto pohledu upouští. Monotematická řešení jsou špatnou strategií, neboť jsou velmi náchylná na systémové výpadky,“ uzavřel Daniel Struž.

Autor: Miroslav Oupic

Další články