Aleš Sekanina: Jaké má Čech možnosti při výběru e-mail marketingu?

Zdroj: Aleš Sekanina
Lidé 28. 10. 2023

Aleš Sekanina: Jaké má Čech možnosti při výběru e-mail marketingu?

E-mail marketing je pro mnoho společností klíčovým prvkem v marketingovém mixu s vysokou efektivitou v generování zisku. Dnes už nejde jen o vizuálně atraktivní nabídky, ale o plně automatizovaný a sofistikovaný komunikační kanál, který je cenově dostupný i pro menší e-shopy a podnikatele, říká Aleš Sekanina, konzultant ze společnosti Mediagentura.

Přestože mnozí podnikatelé se mohou obracet k zahraničním poskytovatelům pro e-mail marketing, lze u nás najít také kvalitní nástroje, jako jsou Boldem, Ecomail nebo SmartEmailing. Ty poskytují skvělý poměr cena/výkon a zde se dozvíte tipy pro výběr toho nejlepšího pro vaše potřeby.

Základ stejný, ovládání různé

E-mail marketingové nástroje existují řadu let a proces rozesílání newsletterů se za tu dobu dostatečně standardizoval. Proto většina nástrojů nabízí podobný proces: vytvoříte grafickou kampaň pomocí editoru, naimportujete seznam kontaktů, který pak můžete segmentovat, a následně odesíláte svá sdělení.

Co opravdu odlišuje e-mail marketingové platformy, je uživatelský zážitek a intuitivnost. V praxi platí, že vývojáři, kteří vzhled a rozhraní svých nástrojů často aktualizují a sledují trendy v UI designu, bývají pro uživatele jednodušší na pochopení. Přesto je hodnocení na základě designu subjektivní, takže je lepší se zaměřit na specifické funkce a vlastnosti platforem.

Kontakty – skloňování, segmenty, kontrola

Personalizace a segmentace jsou klíčové pro současnou komunikaci, zvláště skloňování jmen a určení pohlaví. Většina nástrojů tuto funkci zvládne, ale jejich integrace do šablon se různí. Zatímco Ecomail a Smartemailing nabízejí snadný výběr těchto funkcí, u Boldem je potřeba znát definici proměnné nebo ji vyhledat v nápovědě.

Současní vývojáři e-mailových nástrojů upřednostňují koncept jednoho seznamu příjemců s možností segmentace. Ačkoli mnoho nástrojů umožňuje více seznamů, některé ztěžují jejich editaci. Ecomail vyžaduje sloučení seznamů ručně přes konkrétní kontakty, zatímco rozdělení je lepší provádět externě. SmartEmailing nabízí sloučení i přesun kontaktů v aplikaci. Boldem přidává funkci sloučení a rovnoměrného rozdělení seznamů podle potřeby.

Nástroje také nabízejí ověřování platnosti e-mailových adres. Během importu identifikují a vyřazují nevalidní e-maily. Zatímco Boldem a SmartEmailing hodnotí adresy podle doručovací historie, Ecomail nabízí před rozesílkou ověření skrze Contact Spotlight. Cena za ověření pak závisí na počtu kontaktů, s větším množstvím se jednotková cena snižuje.

Styl

Stylování newsletterů závisí na použitých šablonách. Všechny nástroje nabízejí dynamické bloky pro specifické potřeby, jako např. odpočet v Boldemu. Uživatelé si mohou vytvořit vlastní bloky, jako hlavičky nebo patičky, zajišťující tak konzistenci značky. Stejně tak lze využít responzivní design a nastavení každého prvku pro kompatibilitu se všemi zařízeními. V nástrojích Boldem a Ecomail se šablony vytvářejí v sekci „Šablony”, ve SmartEmailingu se to děje při tvorbě e-mailu, což může být méně intuitivní.

Boldem umožňuje definovat barvy a logo přímo v nastavení, zatímco jiné nástroje vyžadují úpravy v šabloně. Ecomail vyniká integrací s fotobankou Pexels, SmartEmailing pak se svými zdroji, které však působí zastarale. Boldem naopak umí automaticky generovat textovou verzi e-mailu.

K personalizaci v šablonách e-mailů pomáhají tzv. dynamické proměnné. Kromě standardních informací o kontaktu mohou uživatelé v SmartEmailingu využívat proměnné spojené s odesílatelem a definovat vlastní globální proměnné podle svých potřeb.

Nelze ani opomenout současné technologie včetně umělé inteligence, které se staly součástí i e-mail marketingu. Boldem a Ecomail nabízejí AI asistenci při editaci textů. Zatímco Ecomail nabízí optimalizaci textu pomocí AI, Boldem přidává funkce jako úpravy stylu, gramatiky, překlady, zpětnou vazbu, analýzu tónu a brainstorming. Výsledkem pak je vyšší kvalita e-mailů, zejména pro ty, kteří si nejsou v psaní textů jistí.

A/B testování

A/B testování je metoda pro optimalizaci e-mailových kampaní, který nabízejí všechny zmiňované nástroje. Ačkoliv všechny umožňují testovat předmět, název odesílatele a obsah e-mailu, liší se v počtu variant. Boldem umožňuje otestovat až 4 varianty, zatímco Ecomail a základní verze SmartEmailingu nabízejí testování 2 variant. SmartEmailing v PRO verzi však umožňuje neomezené testování s předpřipravenými šablonami.

Propojení se sociálními sítěmi

E-mailové kampaně mohou být náročné, zejména pokud zprávy zůstávají u mnoha recipientů neotevřené. Pro řešení tohoto problému některé nástroje nabízejí propojení e-mailových kampaní se sociálními sítěmi, zejména s Facebookem (nyní Meta). Tato platforma umožňuje cílit reklamy na specifické publikum díky e-mailovým adresám. Ecomail a SmartEmailing nabízejí funkci pro rozesílání promovaných příspěvků na sociální sítě nebo pro vytváření remarketingových kampaní přes Sklik. Ten ovšem vyžaduje minimální počet 50 000 e-mailů pro rozesílání, což může být pro mnoho malých podnikatelů nedosažitelné. Boldem tuto službu z testovaných nástrojů nenabízí.

Automatizace e-mailů aneb jednodušší život podnikatele

Automatizaci e-mailů zejména ocení e-shopy a vývojáři aplikací, kteří potřebují zákazníkům a uživatelům efektivně představit své produkty nebo aplikace. Automatizace může zefektivnit komunikaci, posilovat vztahy s klienty a segmentovat cílové skupiny podle různých kritérií. Nicméně klíčovým bodem je schopnost podnikatelů správně nastavit automatizační scénáře. Všechny zkoumané nástroje mají podobnou logiku vytváření automatizací, ale s odlišným přístupem k začínajícím uživatelům automatizace:

  • SmartEmailing nabízí vynikající podporu s předpřipravenými šablonami a videonávody, což je ideální pro začátečníky.
  • Ecomail má také předdefinované šablony a nápovědu s vysvětlením jednotlivých funkcí.
  • Boldem je více náročný pro nováčky, protože ačkoliv nabízí podrobnou znalostní bázi, chybí mu přímé šablony v aplikaci, což může prodloužit dobu učení.

Umístění a zabezpečení dat v e-mail marketingu

V e-mail marketingu nejde jen o funkčnost nástrojů, ale také o to, kde jsou data uložena a jak jsou zabezpečena. I když všechny zmíněné nástroje patří českým společnostem, nemají všechny své servery v ČR:

  • Boldem používá vlastní cloudový systém nazývaný „Boldem Cloud” a provádí zálohování dat na svém hardwaru, což zvyšuje důvěru v ochranu dat.
  • SmartEmailing si zakládá na tom, že svá data udržuje na českém území.
  • Ecomail spoléhá na zahraniční služby jako SparkPost, SendGrid a Twilio pro rozesílání e-mailů. Přestože to může nabízet technické výhody, mohou se objevit obavy týkající se zabezpečení dat.

Hledám pomoc

Při srovnání českých nástrojů nešlo opomenout test podpory. Boldem reagoval na chatu během 3 minut s okamžitým řešením problémů. Ecomail, i když měl zpoždění kvůli nepracovnímu dni, odpověděl druhý den rychle a efektivně. SmartEmailing nabízí podporu přes telefon a e-mail, reagovali během půl hodiny a byli jediní, kdo uživatele aktivně kontaktovali po spuštění zkušební verze. Všechny tři nástroje nabízejí solidní podporu, byť s různými přístupy.

Srovnání tarifů a kreditů

Při výběru e-mail marketingového nástroje hraje cena zásadní roli. I když všechny testované nástroje nabízí podobnou funkcionalitu, konečný výběr často ovlivňují detaily. Boldem a Ecomail poskytují bezplatné verze s omezením na e-maily a kontakty. Boldem nabízí 1 000 e-mailů měsíčně a A/B testování, zatímco Ecomail jen 200, ale zároveň přidává základní automatizaci. V placených tarifech všechny nástroje nabízí dvě úrovně, přičemž Ecomail přidává kreditový systém, což je ideální pro ty, kteří chtějí flexibilitu v rozesílání. Ceny za kredity jsou v rozsahu od 0,32 Kč až po 0,06 Kč za e-mail dle zakoupeného množství. Částky měsíčních tarifů se pak liší podle počtu kontaktů a funkcí. Vyšší tarify nabízejí plné funkce, jako jsou propojení s e-shopem či komplexní automatizace.

Měsíční platba (základní tarif)
Počet kontaktůBoldemEcomailSmartEmailing
50099 Kč250 Kč160 Kč
2 00099 Kč400 Kč600 Kč
5 00099 Kč780 Kč1 200 Kč
10 0001 100 Kč1 140 Kč2 400 Kč
30 0003 000 Kč3 000 Kč4 350 Kč
40 0003 600 Kč3 600 Kč4 950 Kč
50 0004 300 Kčna míruna míru
Zdroj: Mediagentura

Měsíční platba (vyšší tarif)
Počet kontaktůBoldemEcomailSmartEmailing
500299 Kč300 Kčna míru
2 000299 Kč540 Kčna míru
5 000299 Kč1 170 Kčna míru
10 0001 700 Kč1 710 Kčna míru
30 0004 500 Kč4 500 Kčna míru
40 0005 400 Kč5 400 Kčna míru
50 0006 500 Kčna míruna míru
Zdroj: Mediagentura

Z přehledu cen v tabulkách je zřejmé, že Boldem je cenově nejvýhodnější až do 5 000 kontaktů s tarifem Standard za 99 Kč měsíčně. Po této hranici je na paritě s Ecomailem. SmartEmailing je s tarifem za 160 Kč za 500 kontaktů druhý nejlevnější, ale s rostoucím počtem kontaktů se jeho cena rychle zvyšuje. Když máte 10 000 kontaktů, SmartEmailing je více než dvojnásobně dražší než konkurence. U vyšších tarifů Boldem vyniká cenou 299 Kč za 5 000 kontaktů, což je mnohem výhodnější než Ecomail, ale po dosažení tohoto limitu jsou jejich ceny srovnatelné. SmartEmailing pro vyšší tarify nemá stanovenou pevnou cenu.

Vyberete si?

Pokud se chystáte vstoupit do světa e-mail marketingu, máte možnost využít lokální české nástroje s podporou v češtině. Důležité je si nejprve definovat vaše potřeby. Pro ojedinělé newslettery můžete vybírat na základě ceny a preference, zatímco e-shopy s potřebou automatizace, jako jsou transakční e-maily či reaktivační kampaně, by měly důkladně testovat různé nástroje během zkušebního období.

Boldem, ačkoliv je nováčkem na trhu e-mailových nástrojů, čerpá zkušenosti ze svého předchůdce MailKompletu a vyniká hlavně v přizpůsobení a využití umělé inteligence. Navíc nabízí atraktivní cenovou politiku, což z něj dělá vhodnou volbu pro menší e-shopy. Začínající uživatelé by mohli postrádat předpřipravené šablony pro automatizaci.

Ecomail je v českém prostoru dobře známý, hlavně díky své silné veřejné prezentaci. Jeho klíčovou výhodou je mnoho integrací s e-shopovými platformami a komplexní nabídka funkcí. Existují tu však otázky týkající se zabezpečení dat uživatelů na zahraničních serverech.

SmartEmailing, s delší historií na trhu, se v posledních letech zaměřuje na automatizaci.
I když jeho uživatelské rozhraní je trochu zastaralé, prioritou je spíše funkčnost. SmartEmailing cílí zřejmě na větší klienty, což je reflektováno i v cenové politice, ale stojí na svém vlastním vyvíjeném řešení v lokálním prostředí.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články