Baltoskandie: Severská aliance, která drží Rusko na uzdě

Zdroj: Pixabay
Politika 31. 05. 2024

Baltoskandie: Severská aliance, která drží Rusko na uzdě

Zatímco svět se soustředí na ruskou agresi vůči Ukrajině, v severovýchodní Evropě roste význam neformálního uskupení, které může změnit geopolitickou rovnováhu v regionu. Baltoskandie, spojující pobaltské a skandinávské země, představuje hráz proti ruským ambicím a zároveň příslib větší stability a prosperity. Jaká je historie této aliance a nyní i její úloha?

Myšlenka užší spolupráce baltských a skandinávských zemí, pro kterou se vžilo označení Baltoskandie, sahá až do meziválečného období, píše server Big Think. Pobaltské státy, které po první světové válce poprvé získaly nezávislost, hledaly spojence tváří v tvář rostoucí moci Sovětského svazu a později i nacistického Německa.

Historie sahající sto let dozadu

Koncept Baltoskandie, představený v roce 1928 švédským profesorem geografie Stenem de Geerem, měl posílit pozici malých států v regionu prostřednictvím spolupráce v ekonomické, vojenské a politické oblasti. Obavy pobaltských zemí se ukázaly jako oprávněné, když je v roce 1940 obsadil Sovětský svaz. Po krátkém intermezzu nacistické okupace se region vrátil pod sovětskou nadvládu až do rozpadu SSSR v roce 1991.

Po znovunabytí nezávislosti se pobaltské státy přirozeně orientovaly na Západ a v roce 2004 vstoupily do NATO a EU. Zároveň obnovily historické a kulturní vazby se svými severskými sousedy. Neformální spolupráce v rámci uskupení NB8 (Nordic-Baltic Eight) tak navazuje na ideu Baltoskandie z meziválečného období.

Bude Baltoskandie hrází proti Rusku?

V současnosti, kdy ruská agrese vůči Ukrajině vzbuzuje obavy z ohrožení suverenity dalších států v regionu, získává tato spolupráce nový rozměr. Pro pobaltské země představuje partnerství se skandinávskými zeměmi další vrstvu bezpečnosti a stability. Sdílení informací, koordinace postupů a možnost rychlé pomoci v případě krize posilují odolnost těchto států vůči případnému vnějšímu tlaku.

Ačkoliv Baltoskandie zůstává spíše volným společenstvím než formální organizací, její význam jako platformy pro spolupráci států s podobnou historickou zkušeností a geopolitickým postavením roste. V nejisté době představuje důležitý prvek stability a bezpečnosti v regionu severovýchodní Evropy. Tato severská aliance tak možná nenápadně, ale o to účinněji přispívá k udržení Ruska na uzdě.

Autor: Jiří Böhm

Další články