Česká republika zaostává v IT inovacích

Zdroj: Pixabay
Technologie 04. 05. 2023

Česká republika zaostává v IT inovacích

Podle průzkumu Innovation Index 2023 Česká republika zaostává v IT inovacích. Pouze polovina organizací je inovačně vyspělá a využívání nových technologií jako jsou edge computing a multicloud je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) nedostatečné.

Průzkum obsahuje data z šesti oblastí – inovace, budoucnost práce, kybernetickou bezpečnost, multicloud, data a edge technologie. Tyto oblasti musí podniky brát v úvahu, aby udržely krok s neustále se měnícím trhem. Většina firem (šedesát dva procent) se však domnívá, že s inovačním tempem světa v následujících tři až pěti letech neudrží tempo.

IT manažeři věří, že inovovat se dá i na dálku

Naprostá většina (devadesát dva procent) organizací se domnívá, že zaměstnanci pracující zcela na dálku či hybridně mají stejnou šanci inovovat jako ti, kteří pracují v kanceláři. Pouze šedesát sedm procent IT manažerů se však shoduje na tom, že vzdáleným zaměstnancům poskytují inteligentní technologie pro hladký průběh jejich práce. Nicméně, v době vzdálené či hybridní práce mnoho IT manažerů nezvládá dostatečně zabezpečit síť poskytování IT podpory, což vnímají jako potenciální riziko.

Kyberútoky jsou stále větší hrozbou

Jen dvě pětiny respondentů má plnou důvěru v kybernetické zabezpečení zabudované do svých technologií a aplikací. Více než třetina IT decision makerů (ITDM) je přesvědčena, že moderní hrozby jsou hlavními bezpečnostními problémy. Některé z těchto hrozeb zahrnují hacking, phishing a ransomware útoky. Proto je důležité, aby lidé používali bezpečná hesla a aby měli aktualizované antivirové programy a firewall.

Mezi hlavní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které ITDM identifikovali, patří složitost moderního počítačového prostředí, neustále sofistikovanější hrozby, zaměstnanci, kteří neberou kybernetické hrozby vážně, a bezpečnostní týmy, které nespolupracují se zainteresovanými stranami z oblasti podnikání.

Multicloud firmy zajímá, ale zatím si jej zcela neosvojily

Většina organizací v České republice spoléhá na multidatová centra a využívání cloudových řešení. Nicméně žádná z dotázaných organizací se neprohlašuje za multicloudového lídra a pouze 40 % IT manažerů rozhoduje o přesunu aplikací nebo dat na veřejné cloudy, aby tím podpořili inovace.

S daty české firmy hospodaří spíše průměrně

Průzkum rozdělil firmy do pěti skupin podle úrovně, jak dokáží pracovat s daty. Žádná z dotázaných českých organizací se nedostala do kategorie „datoví lídři“, která znamená nejvyšší úroveň, a pouze 27 % se prohlašuje za běžné uživatele, kteří se soustředí na těžbu hodnoty ze sesbíraných dat. To znamená, že pouze menší část ITDM využívá datové poznatky jako zdroj pro inovaci a růst.

Kromě toho pouze čtvrtina ITDM, kteří zakládají své inovační úsilí na datových poznatcích, má platformu AI/ML propojenou s datovým skladem, které umožňuje prediktivní analýzu a prognózování. To může vést ke ztrátě konkurenčního náskoku.

Dalším problémem je nedostatek kvalitní IT infrastruktury pro sběr a zpracování dat v edge (resp. na okraji, v decentralizovaných místech), což uvedla třetina ITDM jako hlavní výzvu pro podporu inovací. 

Autor: Alena Burešová

Další články