Čeští obchodníci jsou díky digitalizaci stejně efektivní jako Němci

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Byznys 04. 04. 2023

Čeští obchodníci jsou díky digitalizaci stejně efektivní jako Němci

Nepříjemná situace roku 2022 donutila české firmy více používat digitální technologie. Díky jejich nástrojům zdvojnásobily počet kontaktů, čímž překonaly většinu evropských a světových zemí. Obchodníkům se podařilo uzavřít přes 40 procent všech obchodů, díky čemuž se postavili na úroveň Německa.

Český obchod je úspěšnější

Úspěšnost českého obchodování oproti roku 2021 měla celkově rostoucí tendenci, zatímco v evropském a globálním měřítku kadence obchodů vykazovala spíše stagnaci. Češi také za rok 2022 více než zdvojnásobili počet svých kontaktů, čímž překonali většinu evropských i světových zemí. Tato čísla vychází z globálních dat estonského scale-upu Pipedrive, který kromě evropských zemí působí také v USA a v Jižní Americe.

Češi mají úspěch v Evropě i ve světě s pomalu rostoucím počtem uzavřených obchodů oproti stagnující statistické křivce z Evropy, Spojených států i globálního trhu. Efektivitou obchodu překonalo Česko mimo jiné Francii, Švýcarsko či Velkou Británii a postavilo se na úroveň Německa. Za nejaktivnější měsíc celého roku se považuje březen, obchodně nejúspěšnějším dnem v týdnu je pondělí. 

Mezi segmenty jsou výrazné rozdíly. Nejvíce se dařilo informačním technologiím, problémy zaznamenal průmysl a stavebnictví. Zkrátka segmenty ovlivněné disrupcemi v dodavatelsko-odběratelských řetězcích.

„Firmy stojí před několika výzvami a stejně jako v minulosti hledají a chtějí hledat cesty – od zajištění zdrojů, jejich diverzifikace po hledání inovací a možností zlepšení prodejů. Ne vždy to ale je v současné situaci oslabující ekonomiky a rostoucích nákladů snadné a mezi firmami a odvětvími jsou velké rozdíly,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák situaci v našem největším segmentu ekonomik – v průmyslu.

Významně pomohla digitalizace

Podle dat Národního centra Průmyslu 4.0 byla v minulém roce většina firem (68 procent) v důsledku krize nucena upravit svůj obchodní model, třetina z nich (32 procent) pak do něj nově zahrnula více prvků digitalizace a Průmyslu 4.0. Digitální technologie umožňují mnohem efektivněji získávat, a především vyhodnocovat data. Získané informace lze využít k přeorientování starých procesů a obchodních modelů. Firma získává náskok a konkurenční výhodu.

CRM platformy pomáhají obchodovat efektivně

Rozvoji obchodu a znásobení počtu kontaktů významně pomohly digitální CRM platformy, které pomáhaly v rámci klientské komunikace, uzavírání obchodů a interního managementu. Firmy díky jejich integraci a začlenění do procesů dokázaly úspěšně uzavřít více než dvě pětiny všech obchodních příležitostí, dokončit 14 z naplánovaných 19 obchodních aktivit a navýšit počet celkových obchodních příležitostí o třetinu oproti roku 2020 a o pětinu oproti roku 2021.

„Ze správného využití CRM nejvíce těží malé a střední firmy, které mají méně komplexní interní struktury a dokážou ji využít pro maximalizaci produktivity a efektivity v rámci interních týmů. Tomu pomáhají i nativně integrované nástroje, které CRM platformy nabízí svým uživatelům, a tím jim pomáhají šetřit náklady, než kdyby je firmy využívaly samostatně,“ dodává Veronika Danielová.

Autor: Alena Burešová

Další články