;

Čtvrtina malých a středních podniků bude robotizovat

03. 07. 2020

Čtvrtina malých a středních podniků bude robotizovat

Téměř 1/4 malých a středních výrobních podniků v Česku plánuje robotizaci v příštích 3 letech, z toho 27 % zvažuje kolaborativní roboty.

Skoro 1/4 malých a středních výrobních společností (SME) plánuje v příštích 3 letech investovat do robotizace. Z toho 61,3 % firem plánuje implementovat průmyslové roboty a 26,9 % podniků pak kolaborativní roboty (koboty). Zbytek ještě není rozhodnutý, který druh robota zvolí. Tento výsledek je v přímém vztahu k velikosti podniků, kdy robotizaci v nejbližších 3 letech plánuje na 44,8 % středních a 18,6 % menších výrobních podniků. Největší potenciál pro investici do robotizace je pak mezi potravinářskými a tabákovými společnostmi (52,8 % oslovených plánuje nákup do 3 let). Vyplývá to z exkluzivního průzkumu „Barometr robotizace malých a středních podniků v Česku“ zadaného společností Universal Robots a provedeného nezávislou výzkumnou agenturou SC&C v průběhu března 2020.

Jak vypadá současná úroveň automatizace v SME?

Současná úroveň robotizace není mezi českými malými a středními podniky moc vysoká. Spíše převládá u středních firem. Častěji jsou používány průmyslové roboty a jen 3 % podniků vlastní průmyslové i kolaborativní roboty. Téměř polovina podniků, které plánují robotizaci, už nějakého robota vlastní. Za optimální návratnost investice (ROI) u robotů pak považují období do 3 let. Větší zájem je nyní o průmyslové roboty, které tvoří 2/3 plánované poptávky.

Co očekávají SME od robotizace?

Mezi klíčové faktory, které ovlivňují investici do robotizace, patří: zlepšení výkonnosti výroby (93,5 %), eliminace výrobních chyb (75,8 %), potřeba zvýšení kvality produkce (75, 8 %), posílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce (66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), obtížnost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti (56,3 %) a zvýšení produkční flexibility (50,1 %).

„Vyšší úroveň digitalizace podporujeme dlouhodobě, jedině robotizace a digitalizace zajistí vyšší přidanou hodnotu ve výrobě. Jedině takové investice budou v dalších letech generovat zdravý a udržitelný mzdový růst, který nás přiblíží vyspělým západním ekonomikám. V tomto ohledu by se měl také stát zasadit o investiční podporu těch firem, které chtějí svou produkci pozvednout na vyšší úroveň,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zdroj: Universal Robots

Nejvíce plánují podniky automatizovat obsluhu strojů (64,2 %), montování (42,3 %), uchopování – “vzít a přemístit (pick and place)” (37,1 %)  a balení či paletizaci (32 %). Největší poptávka byla mezi podniky v potravinářském a tabákovém průmyslu (52,8 %), dále u výrobců stavebních materiálů (30,2 %), zpracovatelů plastů a výrobců chemických produktů
(29 %), výrobců elektrických a elektronických produktů (26,4 %), zpracovatelů dřeva a výrobců dřevěných výrobků (25,8 %), v textilním průmyslu (24,6 %), automobilovém  průmyslu (24,3 %) a ve strojním a kovoprůmyslu (22,2 %). 

U firem, které plánují robotizaci pak mezi klíčové faktory patří cena (37,8 %), návratnost investice – ROI (27,7 %), technická podpora (10,4 %) a snadnost použití (8,6 %). 78 % podniků, které plánují automatizaci v nejbližších 3 letech ještě není rozhodnuto, kterou značku robotů a kobotů zvolí.

„Výsledky průzkumu ukazují, že malé i střední firmy si uvědomují potřebu automatizovat a vnímají ji jako cestu k vyšší efektivitě výroby a konkurenceschopnosti. Pro Českou republiku pak obzvláště platí také nutnost najít řešení na nedostatek kvalitních pracovníků. Ze získaných dat vyplívá, jak se postupně zvyšuje podíl kolaborativních robotů. Je to dáno pravděpodobně jejich vysokou flexibilitou a možností významných úspor v průběhu implementace a dalších fází životního cyklu,“ dodává obchodní ředitel Universal Robots pro Českou republiku a Slovensko, Pavel Bezucký.

Společnosti, které neplánují investici do automatizace, se většinou rozhodly z následujících důvodů – zaměření výroby nevyžaduje instalaci robotů (74,6 %), produkční rozsah nevyžaduje robotizaci (61,4 %), počet výrobků je příliš nízký (58,3 %), náklady na začlenění robotů jsou příliš vysoké (54,4 %), jejich výroba nemůže být automatizována (50 %), robotizace jim nepřinese žádné další výhody (49,5 %). 16,6 % firem pak zvažuje automatizaci, ale až za delší dobu, než jsou 3 roky.

Autor: Tomáš Vrána

Další články