Edge computing je pro digitalizaci zásadním trendem, Schneider Electric nabízí řešení

Technologie 19. 06. 2023

Edge computing je pro digitalizaci zásadním trendem, Schneider Electric nabízí řešení

S rozvojem digitalizace směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Požadavky na zpracování a ukládání dat rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita. Edge computing se tak stává stále častěji skloňovaným pojmem. Právě kvůli zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti se výpočetní procesy přenášejí na koncový bod sítě neboli edge, který je součástí větší podnikové IT architektury. Aplikace, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na latenci, jsou tak blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Potřeby data center a edge computingu však s sebou nesou i velké nároky na kvalitu řešení i na spotřebu energie. Celou řadu odpovědí nabízí společnost Schneider Electric.

Zatímco cloud computing vedl k vytvoření megadatových center, edge computing přináší distribuované IT s obrovským počtem mikrodatových center. To vše samozřejmě v zájmu zrychlení a vysoké efektivity. „Nasazení edge computingu může uživatelům přinést snížení nákladů na inženýrské práce o 35 % a na údržbu o 7 %. Koncový uživatel zaznamená třeba i 50% nárůst rychlosti nasazení bez rizika ohrožení dostupnosti IT zařízení,“ vypočítává Pavel Blahut z oddělení Secure Power společnosti Schneider Electric, která řešení pro edge computing poskytuje.

Ušetřit a zefektivnit

Smyslem edge computingu je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat, tedy fyzicky tam, kde data vznikají. Díky tomu se zkracuje reakční doba při komunikaci koncových zařízení s centrálou, která je zpravidla někde v cloudu. Lze si to představit na příkladu výrobní linky, která potřebuje reagovat v rámci výrobního procesu okamžitě na vzniklou situaci a nemůže čekat na to, až si centrální systém v zahraničí rozmyslí další krok. I latence v řádech několika milisekund může být v tomto případě dlouhá. Zdaleka přitom nejde jen o potřeby průmyslu: edge computing se uplatní i v maloobchodu, zdravotnictví, finančním sektoru a vzdělávání.

Na energii záleží, šetřit ji pomůže i kapalinové chlazení

Obrovské nároky na práci s daty si však žádají své ve formě spotřeby energie. Například jen chlazení v datových centrech, která data zpracovávají, využívá zhruba 40 % elektrické energie z celkové spotřeby datového centra. Různé analýzy navíc ukazují, že celkové IT dnes představuje 5 až 10 % celkové spotřeby elektřiny, tedy přibližně 1 000 až 2 000 TWh na celém světě. Čelíme tak obrovské výzvě. „Společnost Schneider Electric má v oblasti zvyšování efektivity datových center dlouholeté zkušenosti a v posledním desetiletí dosáhla v tomto odvětví obrovského pokroku. Od deseti let do současnosti jsme zvýšili účinnost datových center na 80 % – z hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness) 1,84 na 1,17,“ připomíná Blahut.

Díky zdokonaleným mikrodatovým centrům a vylepšeným, vysoce účinným UPS a inovativnímu kapalinovému chlazení lze dosáhnout až 90% úspory energie. To je 67% roční snížení emisí CO2 v USA díky zlepšení UPS a přechodu na kapalinové chlazení – vlastní řešení od Schneider Electric. Společnost na řešení pracuje a spolu s partnery Avnet a Iceotope už představila první komerčně dostupný integrovaný rack s ponorným kapalinovým chlazením na bázi šasi.

Edge computing znamená cestu k úsporám i udržitelnosti

Vzhledem k tomu, že se společnosti snaží dekarbonizovat a splnit ambiciózní cíle nulových čistých emisí, bude edge computing hrát roli také při řízení distribuovaných zdrojů energie (DER), jako jsou solární a větrné farmy, aby se urychlil přechod na energetiku a zvýšila odolnost energetické sítě.

Edge computing je hnací silou udržitelnějšího energetického provozu.

Níže uvádíme několik příkladů použití, jak ropný a plynárenský průmysl a odvětví veřejných služeb využívají řešení edge computingu k zajištění udržitelnějšího, bezpečnějšího a efektivnějšího provozu.

Pomáhají například monitorovat správné fungování potrubí ropovodů, u nichž se sledují vibrace, teplota a tlak. Podél potrubí jsou často instalovány optické komunikační kabely a tato spojení lze využít k monitorování chování potrubí téměř v reálném čase. Nyní nový software pro edge computing (jako je software založený na umělé inteligenci poskytovaný partnerskou společností Schneider Electric Prisma Photonics), který běží v regionálních mikrodatových centrech, umožňuje využívat optickou síť k monitorování potrubí z hlediska úniků a dalších anomálií. Svou roli edge computing hraje i v monitorování fléry, ochrany vrtných souprav na pevnině a údržbě elektrické sítě.

Ale uplatnění najde edge computing i v menším měřítku: digitalizací sítí veřejných služeb se v domácnostech a firmách rozšiřují inteligentní měřiče. Tato lokální místa sběru energetických dat vyžadují edge computing pro optimalizaci toku energie, odhalování anomálií v síti a snižování nákladů na dodávky energie. Při takovém nasazení posilují okrajové systémy odolnost inteligentních sítí tím, že při výpadcích pomáhají rychle najít dočasné zdroje energie v celé síti a dodávají zákazníkům energii do doby, než je primární systém dodávek energie opraven a zprovozněn.

Více informací o řešení, která šetří čas, peníze i energie najdete na této specializované stránce.

Další články