FOCUS ON: Minecraft nebo Roblox chrlí mladé ajťáky. Programovat začínají v pěti letech.

Foto zdroj: Focuson.cz
Technologie 04. 08. 2021

FOCUS ON: Minecraft nebo Roblox chrlí mladé ajťáky. Programovat začínají v pěti letech.

Děti od pěti let se učí programovat. Jak? Třeba právě pomocí populárních her. Budoucí experti na informační technologie se tak možná rodí i díky společnosti make IT today, kterou vlastní Jana Vyhlídalová.

Front-end developer, správce i tester – obor IT je plný potenciálních pozic, které vyžadují aspoň základní znalosti programování. I přesto, že se tomuto vzdělání věnují spíše střední a vysoké školy, také ti nejmladší pro to mají jisté předpoklady. Od jakého věku se tedy mohou děti začít učit základnímu programování?

„Doposud jsme dělali kurzy, které začínaly ve věku od osmi do zhruba patnácti let. Víceméně následujeme povinnou školní docházku – kurzy jsou pololetní a probíhají jako klasická pololetí, která známe ze školy. Nicméně od září se chystáme spustit nové kurzy, určené pro děti od pěti let, ty nazýváme Mini Coders,“ vysvětluje Vyhlídalová.

Důležitá je představivost

Obor informačních technologií vyžaduje od svých potenciálních pracovníků jistou dávku analytického myšlení, stejně jako plného soustředění. Podle Jany Vyhlídalové je rovněž důležité, aby děti měly dobrou představivost, převážně pak v návaznosti na jednotlivé úkony, které program zahrnuje. 

„Měl by mít konstruktivistické myšlení. To znamená, že by si měl představit, že pokud něco programuje, tak že program se skládá z několika algoritmů, případně postupně na sebe navazujících a opakujících se kroků. Vlastně se spíše jedná o to, že umí sestavit program, umí dekompozici problému, tedy rozčlenění daného problému na nějaké menší celky, jejich zkomponování a následné spojení,“ komentuje majitelka programovacího kurzu.

Škola hrou

Slavná pedagogická metoda Jana Amose Komenského, známá jako škola hrou, jasně nastiňuje myšlenku, která propojuje hravé metody s učením. Inspirace promítnutá do dnešní doby ale vypadá zcela jinak. Programovací kurzy pro děti jsou například spojené se světově oblíbenou hrou Minecraft. Jaký měl kurz úspěch?

„U toho kurzu programování to bylo o tom, že ty děti programují a učí se vytvářet ty jednotlivé prvky v nějakém MCreatoru, což není o té hře, ale o tom programování. Tam pak vznikla otázka, jak překlenout tu chvíli, kdy to dítě si chce hrát a kdy programuje, protože to programování není o hraní,“ zakončuje Vyhlídalová.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory