;

Hyundai i Toyota se budou podílet na rozvoji vodíkové dopravy ve Švédsku

17. 02. 2020

Hyundai i Toyota se budou podílet na rozvoji vodíkové dopravy ve Švédsku

Do iniciativy podporované Evropskou unií se zapojí vedle automobilek Hyundai a Toyota také jeden z největších evropských výrobců obnovitelné energie Statkraft a distributor zeleného vodíkového pohonu Everfuel.

Projekt se momentálně nachází ve fázi sběru informací a tipování nejslibnějších lokací pro budování infrastruktury, až poté se přistoupí k jeho realizaci. Počítá se s rozpočtem 20 milionů euro a celá iniciativa bude kofinancována z programu Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) EU.

Bezemisní
nákladní koridor

Mezitím společnost Statkraft podepsala dohodu o záměru se švédským provozovatelem železniční dopravy Inlandsbanan týkající se společných investic do vodíkové nákladní dopravy, která umožní bezemisní přepravu těžkých nákladů po Švédsku.

Pilotní
projekt proběhne v letech 2020–2021 a jeho cílem bude zjistit, za
jakých podmínek by šly již provozované dieslové lokomotivy
přestavět na stroje s palivovými články. Pokud vše proběhne
dobře, další fází bude zajištění vodíkové produkce,
budování potřebné infrastruktury a testy vodíkových nákladních
vlaků.

Jednou z motivací, proč se Inlandsbanan do projektu vodíkové dopravy pouští, je snaha omezit nutnost táhnout a udržovat elektrické vedení podél tratí. Teprve v roce 2019 totiž tato firma zprovoznila první vlak na dieslový pohon, určený ale k osobní přepravě.

Lokomotivy
na palivové články se pak jeví adekvátní alternativou k
naftovému pohonu, především s ohledem na ekologii – švédsky
přepravce má totiž ambici vytvořit v centrálním Švédsku
bezemisní koridor pro nákladní dopravu.

Autor: Petr Pláteník

Další články