Jak si Pittsburgh udrží pozici světové metropole autonomních vozidel?

Zdroj: Argo.AI
Ekologie Technologie 26. 10. 2021

Jak si Pittsburgh udrží pozici světové metropole autonomních vozidel?

Město oceli, jak se Pittsburghu přezdívá, si rozumí také s polovodiči a drahými kovy. V současné době v něm sídlí přední hráči na poli automatizace vozidel, zatímco univerzity i radnice jim jdou dále naproti.

Sektor autonomních mobilních systémů má podle webu Robotics and Automation News potenciál růstu v hodnotě bilionu dolarů v příštích 5 letech. V pennsylvánské metropoli už sídlí oboroví giganti jako Argo AI, Aurora, Carnegie Robotics, Motional Seegrid, Locomation nebo Thoro.ai. V červenci zde otevřela kancelář také společnost Waymo, známá svými autonomními taxíky. Spojila se s místní firmou RobotWits za účelem rozvoje projektu Waymo Driver, plánujícího trasu a předpovídajícího pohyb vozidel v dopravě v reálném čase.

Giganty autonomizace do města táhne silné zázemí v podobě Carnegie Mellon University a University of Pittsburgh. Prvně jmenovaná vede světový výzkum v oblasti umělé inteligence a robotiky a je příjemcem grantů v oblasti integrace autonomních vzdušných, pozemních a vesmírných systémů. Tato expertiza se přenáší do civilních odvětví logistiky, zemědělské a konstrukční robotiky, zobrazovacích platforem a také dopravy a láká do města talenty z celého světa.

Autonomie na silnicích vyžaduje spolupráci v institucích

V širším okolí města je na tento sektor navázáno téměř 15 tisíc pracovních míst, z čehož jsou dvě pětiny přímo v oboru. Do městské kasy toto odvětví přináší 35 milionů dolarů, do federální takřka čtyřnásobek a zaměstnanci si ročně přijdou na 650 milionů dolarů. Aby si Pittsburgh udržel svou pozici a dokázal z ní dál čerpat, byla provedena studie jeho potenciálu, která vytyčila další nutné kroky. Zadavatelem byla Regional Industrial Development Corporation (RIDC) spolu s Greater Pittsburgh Chamber of Commerce. Financovala ji nadace Richarda King Mellona a spolupracovaly na ní obě univerzity a další orgány města spolu s firmami z oboru autonomních technologií.

Pittsburgh musí zapracovat na testovací infrastruktuře. Zdroj: Aurora

Aby nadále platilo, že téměř každá velká společnost v oblasti autonomních vozidel provádí svůj základní výzkum a vývoj v Pittsburghu, musí město získat na svou stranu stát. Konkurují mu totiž jak státní, tak regionální iniciativy, které mají podporu v podobě regulatorních norem či dotací. „Abychom udrželi globální vedení, je nezbytná dlouhodobá cílená politika autonomizace na úrovni státu. To nám umožní soutěžit – a vyhrávat – v tomto prostoru. Celý region s 10 okresy může hodně získat, pokud nyní vytvoříme správné prostředí, abychom využili příležitost, která je průřezová, od samoříditelných vozidel a robotiky přes zemědělství po pokročilou výrobu, říká Matt Smith, prezident Greater Pittsburgh Chamber of Commerce.

Další nezbytný krok shrnuje Donald Smith, prezident RIDC. „Nemůžeme se soustředit pouze na výzkum a vývoj. Potřebujeme uzavřít cyklus komercializace výrobou a distribucí produktů a služeb pro koncové uživatele, stejně jako jsme to v minulosti dělali u oceli, poukazuje na úspěšnou historii města. Pittsburgh proto musí zapracovat na testovací infrastruktuře a zároveň si udržet širokou paletu firem, které pracují v odvětvích s automatizací souvisejících. Podaří se mu díky tomu oslovit širší portfolio trhů a může se soustředit také na samotnou výrobu, což s sebou přinese další růst a pracovní místa nejen pro diplomované absolventy.

Autor: Klára Šubíková

Další články