Jak si stojí 3D tisk ve střední Evropě? – díl 1

Zdroj: Pixabay
Technologie 12. 01. 2022

Jak si stojí 3D tisk ve střední Evropě? – díl 1

3D tisk prožívá celosvětově velký boom. Jak je 3D tisk využíván ve střední Evropě, a především v České republice? Na to nám odpoví analýza společností Admasys International a 3Dwiser, která sledovala využívání profesionálního 3D tisku ve střední Evropě, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Výsledky této komplexní analýzy budeme publikovat ve čtyřech článcích.

Když se podíváme na celkový globální trh aditivní výroby, tedy 3D tisku, v roce 2020 dosáhl hodnoty 11 miliard eur (275 miliard korun), přičemž největší podíl připadá na USA (38 %), následuje Evropa s 34 %, Asie s 21 % a ostatní regiony mají zbývajících 7 % trhu.

V příštích 4 letech se očekává, že trh dosáhne úrovně 35 miliard eur (874 miliard korun). Průměrný roční růst na trhu 3D tisku je přibližně 33 %. Jak již bylo uvedeno, současným lídrem trhu jsou Spojené státy americké, ale největší růst je očekáván v Asii, naopak nejmenší v Africe a Jižní Americe.

Jaká je ale situace ve střední Evropě?

Evropský trh 3D tisku dosahuje velikosti 3,7 miliardy eur (85 miliard eur) a v roce 2024 se jeho velikost zdvojnásobí.

Sledované země střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) tvoří 7 % evropského trhu a 2 % trhu světového.

Očekává se, že velikost trhu v České republice a na Slovensku se do roku 2024 zvýší o 70 %, Maďarsko zaznamená 50% nárůst a Rumunsko nárůst ve výši 30 %.

Graf 1 – Očekávaný růst 3D tisku ve střední Evropě

Patenty na 3D tisk

Necelá polovina patentů v profesionálním 3D tisku (47 %) je evidována v Evropě, přičemž plných 19 % pochází z Německa. Největší průmyslová odvětví, ve kterých je nejvíce patentových přihlášek pro využití 3D tisku, jsou zdravotnictví, energetika a doprava.

Každý den se můžeme přesvědčit o zcela nových možnostech, které 3D tisk přináší firmám ve střední Evropě,“ říká Tomáš Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser s.r.o. „Pomáhá s výzkumnými projekty, vývojem výrobků a zdravotnických pomůcek, s průmyslovou výrobou, o víceoborovém vzdělávání na všech stupních škol nemluvě. O využití 3D tisku ve firmách však koluje řada mýtů a dohadů. Náš mezinárodní průzkum chce poodhalit, jak podniky v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku 3D tisk opravdu vnímají a využívají.

Průzkum ukazuje řadu trendů a potvrzuje, že tam, kde už na aditivní výrobu vsadili, jsou více než spokojeni s výsledky. Už vědí, že 3D tisk v průmyslu není hračka ani drahý špás, ale především šikovný a univerzální nástroj, který se vyplácí – a při uvážlivém nasazení i velmi rychle vrací. Jsou také vidět rozdíly v jednotlivých zemích. Třeba jak znatelně se 3D tisk rozšiřuje v největších českých průmyslových podnicích v posledních dvou letech. Mám důvody věřit, že k tomu nemálo přispíváme.“

Firemní využívání 3D tisku

V Evropě má největší podíl uživatelů 3D tisku Dánsko s 9 %. Česká republika je s hodnotou 6 % mírně nad evropským průměrem. Na Slovensku využívají 3D tisk 4 % firem, v Maďarsku 3 % a v Rumunsku 2 %. V žebříčku využívání 3D tisku v rámci 27 zemí Evropské unie je Česká republika na 6. místě, Slovensko na 18. místě, Maďarsko na 21. a Rumunsko na 23. místě.

Použití 3D tisku je v Česku sice srovnatelné se západními evropskými zeměmi, ale zaostává za nimi často v šířce a hloubce nasazení 3D tisku. V těchto zemích se nepoužívají jen nejzákladnější technologie a materiály a 3D tisk není izolovaný na vybrané pracoviště v podniku, jako je často pravidlem u nás.

Ze střední Evropy vede Česko v nasazení 3D tisku ve velkých podnicích, u kterých za poslední dva roky byl výrazný nárůst (ze 17 % na 26 %).

Tabulka 1 – Využití 3D tisku ve středoevropských firmách

Aktuální využívání 3D tisku

Průzkum mezi uživateli 3D tisku ve čtyřech státech střední Evropy ukázal, že osm z deseti firem (80 %) využívá 3D tisk pravidelně. 46 % společností používá 3D tiskárny denně a 34 % několikrát týdně. Protože 3D tisky mohou trvat několik dní, je zřejmé, že využití 3D tisku ve firmách je poměrně intenzivní.

Graf 2 – Frekvence využití 3D tisku ve firmách

Plánované použití 3D tisku v příštím roce

Statistiky odhadovaného růstu 3D tisku potvrzují také výrazně více vyhlídek respondentů do budoucna – 72 % plánuje využívat 3D tisk v příštím roce o něco více. Výrazný růst lze očekávat zejména u maďarských a rumunských společností a také u velkých společností.

Graf 3 – Plánované použití 3D tisku ve firmách v roce 2022

„3D tisk by měl být o 3d modelovaní, vlastní tecnhnologie 3d tisku by měla už dnes být víceméně ve standardu plug and play,“ říká Josef Doleček, CEO společnosti Fillamentum. A uživatel by jej vícemeně neměl řešit. To je pro mne průmyslový standard.“

Zdroj úplného znění průzkumu (anglicky): 3Dwiser.com/pruzkum

V příštím dílu se budeme věnovat internímu a externímu využití 3D tisku a jeho účelu.

Autor: Miroslav Oupic

Další články