;

Jak vytvořit mobilní aplikaci jen ze slov a přání? Pomocí umělé inteligence!

18. 06. 2021

Jak vytvořit mobilní aplikaci jen ze slov a přání? Pomocí umělé inteligence!

Výzkumníci z Bangladéšské strojírenské a technologické univerzity (BUET) a z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) vyvinuli framework, který dokáže programovat Android aplikace jen na podkladu slovního popisu, co by měly dělat.

Základ jejich úspěchu tvoří podle informací publikovaných webem TechXplore dvě inovace. Jednou z nich je prostředkující formální jazyk, který umožňuje převod textu do podoby softwaru. Druhou je samozřejmě kompilátor, který se postará o naprogramování aplikace.

Náš výzkumný tým na katedře informatiky BUET pracuje na překlenutí propasti mezi lidským a programovacím jazykem. Cílem je učinit programování snadno dostupnějším pro každého,“ vysvětluje Masum Hasan, který se podílí na vývoji frameworku.

Většina dosud známých modelů, které jsou užívány k vytváření softwaru na základě slovního popisu, funguje na principu end-to-end neuronového strojového překladu. Jejich limitem ovšem je, že nejsou schopné generovat obsáhlejší programy, obsahující stovky řádků kódu.

Řešení Hasan a jeho kolegové našli právě v novém formálním jazyku. „Navrhli jsme prostředkující formální jazyk, který dokáže vyjádřit aplikaci zadanou uživatelem ve zlomku potřebných výrazů – a to v až 20krát menším počtu,“ prohlašuje výzkumník z bangladéšské univerzity.

S AI to jde líp

Výsledky jejich práce mimo jiné přinášejí nový způsob, jak přemýšlet o utváření programů a aplikací. Základem je metoda umožňující sumarizovat nebo vyjadřovat programy tak, aby byly snáze uchopitelné pro technologie umělé inteligence.

Je to právě AI, která vykazuje větší kapacity než jiné zvažované nástroje pro převod přirozeného jazyka do podoby aplikace. „Pokud při tvorbě programovacích jazyků nebo frameworků budeme rovnou počítat s využitím AI, budou naše technologie schopné mnohem lépe generovat kódy přímo z lidského jazyka,“ potvrzuje tento názor Hasan.

Ovšem vše není tak jednoduché, čehož si je vědec z bangladéšské univerzity také dobře vědom: „Na druhou stranu programovací jazyky jsou dělány tak, aby jim porozuměl kompilátor, a ne samotná AI. Naší prací dokazujeme i to, že spoléhat pouze na AI modely u tak komplexních úkolů, jako je generování kódů, není úplně vhodné. Naopak doplnění dalšími komponenty, jako jsou právě kompilátory, je více než žádoucí.“

Autor: Petr Pláteník

Další články