Status bohatství? Pro někoho drahé hodinky, pro jiného uniforma…

Zdroj: Pixabay
Byznys 19. 10. 2021

Status bohatství? Pro někoho drahé hodinky, pro jiného uniforma…

Co je to statusový symbol? Obecně vzato jde o předmět, který značí vysoké sociální a ekonomické postavení svého vlastníka.

Pochopení statusového symbolu

Objekty, které fungují jako statusové symboly, se v průběhu času mění, ale téměř vždy jsou spojeny s primárními rozdíly mezi vyššími a nižšími třídami ve společnosti.

V kapitalistických společnostech jsou stavové symboly nejčastěji vázány na peněžní bohatství. Jinde mohou mít zase odlišnou podobu. Například v místech, kde jsou válečníci respektováni, může tělesná jizva představovat čest nebo odvahu, a stát se tak symbolem postavení.

Typy statusových symbolů

Jaké jsou typy statusových symbolů? Portál Investopedia uvádí šest základních typů.

Drahé položky

Zdroj: Pixabay

Drahé zboží, jako jsou luxusní vozidla nebo hodinky, je pro nižší ekonomické třídy většinou nedosažitelné. Z tohoto důvodu se stalo statusovým symbolem. Protože velká část nástrojů odvozených ze statusových symbolů pochází z jejich vysoké ceny, pokud cena symbolu vzroste, může to ve skutečnosti zvýšit poptávku po něm, nikoli ji snížit. Výrobek, který vykazuje tento jev, je známý jako Veblenův statek.

Uniformy

Zdroj: Pixabay

Dalším typem symbolu stavu je uniforma, která symbolizuje členství v určité organizaci, jako je například armáda, policie, hasiči nebo zájmové skupiny. Uniforma může také zobrazovat další znaky hodnosti, specializace, funkčního období i podrobnosti o postavení vlastníka v organizaci. Stát může udělovat vyznamenání, medaile nebo odznaky, které mohou ukázat, že jejich nositel má hrdinský nebo oficiální status.

V mnoha kulturách po celém světě mohou kódy oblékání určovat, kdo by měl nosit konkrétní druhy stylů oblečení a kdy a kde jsou ukazovány konkrétní oděvy. Moderní příklad najdeme v profesním světě, kde určité značky kravat, obleků nebo obuvi udělují svému nositeli status.

Statusové symboly se mění podle kulturních hodnot

Kultura a společnost jsou nestálé a určité zboží, které se stává symbolem stavu, se pravidelně mění podle vkusu, popularity, značky, psychologie a řady dalších faktorů. Položky, které se staly statusovými symboly, sahají od šperků a oblečení po vozidla nebo nemovitosti. Mnozí spekulovali, že nejranějšími potravinami, které měly být domestikovány, byly luxusní potraviny, sloužící k tomu, aby si člověk vytvořil místo ve společnosti jako její bohatý člen. Statusové symboly se také mohou měnit podle povolání. Například mezi intelektuály je vzdělání spolu se schopností inteligentního myšlení důležitým statusovým symbolem bez ohledu na materiální majetek jednotlivce. V akademických kruzích je dlouhý seznam publikací a bezpečná pozice na prestižní univerzitě nebo výzkumném ústavu známkou vysokého postavení.

Zlaté časy vytvářejí různé statusové symboly

Mark Twain nazval desetiletí následující po občanské válce „zlatými časy“. Bylo to období, kterému dominoval politický skandál a „loupežní baroni“, růst železnic, ekonomizace ropy a elektřiny a rozvoj prvních americkéch gigantů – národních, a dokonce mezinárodních korporací. Během prvního zlatého věku vytvořil sociolog Thorstein Veblen termín „nápadná konzumace“. Mluvil o bohatých lidech, kteří se ohánějí svým bohatstvím nehospodárným utrácením. Proč kupovat oblek za tisíc dolarů, když ten za sto dolarů splní stejnou funkci? „Odpovědí,“ prohlásil Veblen, „byla a je síla.“ Bohatí prosadili svoji dominanci tím, že ukázali, kolik peněz mohou utratit za věci, které nepotřebují. Veblenovo pozorování bylo ve své době radikální, nyní se ale už zdá normálním jevem.

V uplynulých desetiletích se nápadná spotřeba hluboce zakořenila a zdá se, že každé desetiletí identifikovalo nového hostitele statusových symbolů.

80. a 90. léta 20. století

Zdroj: Pixabay

Zlatý věk osmdesátých a většiny devadesátých let minulého století byl o předvádění se, tak jak to přibližuje americký film Wall Street a televizní seriály jako Dallas a Dynastie. Tehdy byl člověk v USA vnímán jako bohatý s příjmem kolem sta tisíc dolarů (cca 2,1 milionu korun) ročně, dnes se už ale američtí milionáři stali docela běžným jevem.

Jak více žen vstupovalo do amerického obchodu, jejich oblečení a doplňky se staly symbolem postavení. V osmdesátých a devadesátých letech byla na Wall Street převaha mužů a jen málo žen, příležitostně oblékajících hedvábný šátek, který se v té době prodával za 200 dolarů za kus (přes 4 tisíce korun).

Práce jako statusový symbol

Zdroj: Pixabay

Získávání šíleně drahých komodit není jediným způsobem, jakým moderní elity ukazují svoji moc. V poslední době se v Americe objevila další forma statusového symbolu. V dnešním zlatém věku nevyžaduje identifikace sebe sama jako příslušníka vyšší třídy pouze nápadnou konzumaci. Žádá si totiž i nápadnou produkci. Pokud takováto konzumace si vyžaduje uctívání luxusu, nápadná výroba zahrnuje uctívání práce. Nejde pak o to, kolik utratíte, ale jak tvrdě pracujete.

A jaký je váš používaný statusový symbol? A jaký statusový symbol byste rádi ostentativně dávali najevo?

Autor: Miroslav Oupic

Další články