;

Kanadské úřady se neobávají, že občany severoamerického státu „o práci připraví roboti“

13. 03. 2020

Kanadské úřady se neobávají, že občany severoamerického státu „o práci připraví roboti“

Otázkami vyvstávajícími s výraznějším nástupem robotizace v průmyslu a jiných odvětvích se už dnes vážně musí zabývat i nejvyšší úrovně státní správy a mezinárodní organizace. Ta nejdůležitější zní: Nepřipraví nás roboti o práci?

Podle nedávno uvolněných oficiálních dokumentů nepovažuje kanadská vláda umělou inteligenci a roboty za závažnou hrozbu, která by se v krátkém horizontu měla nějak fatálně projevit v klíčových odvětvích místního hospodářství.

Podle informací zprostředkovaných webem National Observer experti na danou problematiku považují pravděpodobnost, že by nastal nějaký „katastrofický“ scénář a více než polovina Kanaďanů přišla o práci, za hodně přehnaný.

Jejich prognózy se zakládají na průzkumech z loňského roku, které byly iniciovány neblahými signály v některých oblastech hospodářství. Kupříkladu změnou, která zasáhla hudební, televizní a filmový průmysl s nástupem technologie streamování.

Ze zjištěných dat vyplývá, že v příštích 15 až 20 letech bude až 11 % pracovních pozic z celkového počtu automatizováno a dalších 29 % může být významně zasaženo změnami, které nové technologie s sebou nesou. Pro budoucí vývoj především v sektoru průmyslu je proto důležité proškolení lidí už pracujících i patřičné vzdělávání nastupujících generací ve školách.

Oblastí, kde je v přípravě zaměstnanců na výzvy současnosti i budoucnosti třeba nejvíce zapracovat, jsou měkké dovednosti a základní digitální dovednosti. Zpráva Brookfieldova institutu dokonce kanadské vládě doporučuje ustavení „širokého spektra dostupných programů, které by Kanaďany učily obecným digitálním dovednostem využitelným v práci“.

Autor: Petr Pláteník

Další články