Lidé s covidem mají vyšší riziko alzheimera nebo parkinsona

Zdroj: Pixabay
iMedical 25. 07. 2022

Lidé s covidem mají vyšší riziko alzheimera nebo parkinsona

Nová studie prezentovaná na letošním 8. kongresu Evropské akademie neurologie (EAN) ukázala, že ambulantní pacienti pozitivní na covid-19 jsou vystaveni zvýšenému riziku neurodegenerativních poruch ve srovnání s jedinci s negativním testem na virus. Informuje o tom web Medicalxpress.com.

Studie, která analyzovala zdravotní záznamy více než poloviny dánské populace, zjistila, že ti, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, byli vystaveni zvýšenému riziku Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a ischemické mrtvice.

Nejčastěji mají pacienti s covidem riziko krvácení do mozku

Z 919 731 osob, které byly v rámci této studie testováni na covid-19, bylo zjištěno, že 43 375 pozitivně testovaných lidí mělo 3,5krát vyšší riziko, že jim bude diagnostikována Alzheimerova choroba, 2,6krát vyšší riziko Parkinsonovy choroby, 2,7krát vyšší riziko ischemické mrtvice a 4,8krát zvýšené riziko při intracerebrálním krvácení (krvácení do mozku). Navíc neurozánět může přispět k urychlenému rozvoji neurodegenerativních poruch. Autoři studie také zdůraznili důsledky vědeckého zaměření na dlouhodobé následky po onemocnění covid-19.

Studie analyzovala hospitalizované a ambulantní pacienty v Dánsku mezi únorem 2020 a listopadem 2021, stejně jako pacienty s chřipkou z odpovídajícího období před pandemií. Výzkumníci použili statistické techniky k výpočtu relativního rizika a výsledky byly stratifikovány podle stavu hospitalizace, věku, pohlaví a komorbidit (přítomnost jednoho či více onemocnění vyskytujících se současně s primárním onemocněním).

Doktor Pardis Zarifkar, hlavní autor této studie z oddělení neurologie v kodaňské Královské nemocnici, vysvětluje: „Více než dva roky po vypuknutí pandemie covid-19 byla přesná povaha a vývoj účinků viru na neurologické poruchy neobjasněna. Předchozí studie prokázaly souvislost s neurologickými syndromy, ale dosud není známo, zda covid-19 ovlivňuje také výskyt specifických neurologických onemocnění a zda se liší od jiných respiračních infekcí.“

Riziko většiny neurologických onemocnění však nebylo u pacientů pozitivních na covid-19 vyšší než u lidí, u kterých byla diagnostikována chřipka nebo jiné respirační onemocnění. Pacienti s covid-19 měli 1,7krát vyšší riziko ischemické cévní mozkové příhody ve srovnání s hospitalizovanými pacienty s chřipkou a bakteriální pneumonií ve věku nad 80 let.

Frekvence dalších neurodegenerativních onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, myasthenia gravis, Guillain-Barrého syndrom a narkolepsie, se po onemocnění covid-19, chřipce nebo zápalu plic nezvýšila.

Výsledky studie musí ještě potvrdit další výzkum

Doktor Pardis Zarifkar dodává: „Našli jsme podporu pro zvýšené riziko diagnózy neurodegenerativních a cerebrovaskulárních poruch u covid-19 pozitivních ve srovnání s covid-negativními pacienty, což musí být v blízké budoucnosti ještě potvrzeno, nebo vyvráceno studiemi s velkým počtem sledovaných osob. Uklidňujícím zjištěním je skutečnost, že kromě ischemické cévní mozkové příhody se většina neurologických poruch nezdá být častější po onemocnění covid-19 než po chřipce nebo komunitní bakteriální pneumonii.

Tato zjištění pomohou tedy lépe pochopit dlouhodobý účinek onemocnění covid-19 na tělo a roli, kterou hrají infekce u neurodegenerativních onemocnění a mrtvice.“

Autor: Miroslav Oupic

Další články