Lukáš Kovanda: Češi na Slovensku pracovat nechtějí

Zdroj: Trinity Bank
Lidé 29. 12. 2022

Lukáš Kovanda: Češi na Slovensku pracovat nechtějí

Třicet let po rozdělení federace pracuje v Česku rekordní počet Slováků. Češi se zato na Slovensko za prací neženou – míří jich tam 25krát méně než Slováků do Česka, říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Třicet let po rozdělení česko-slovenské federace trvá trend disproporčního zájmu Slováků o pozici na českém trhu práce v porovnání se zájmem Čechů o pracovní místo na tom slovenském. Pandemie sice trend poněkud zbrzdila, protože přechodně „zmrazila“ trh práce jak v České republice, tak na Slovensku, nicméně popsaný trend vskutku trvá i tak.

Nic zásadního na tomto trendu nezměnil ani vstup Slovenska do eurozóny, k němuž došlo 1. ledna 2009. Od té doby se počet Slováků pracujících v Česku zvýšil ze 100 223 osob na 214 907 osob ke konci listopadu 2022. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a ministerstva práce a sociálních věcí.

Za stejnou dobu se počet Čechů pracujících na Slovensku zvýšil z 1915 na 6480 osob, vyplývá z dat slovenského Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatímco tedy počet Slováků pracujících v Česku od roku 2009 vzrostl o 114 684 osob, počet Čechů pracujících na Slovensku se zvýšil o 4565 osob, tedy přibližně 25krát méně. I pokud se zohlední zhruba poloviční velikost slovenského trhu práce v porovnání s tím českým, zůstává rozdíl stále markantní.

Český trh práce si tedy stále udržuje vysokou atraktivitu i pro zahraniční zaměstnance ze zemí platících eurem. Silný zájem Slováků o uplatnění na tuzemském trhu práce nijak nepolevuje, jak zachycuje graf níže. To se přitom nedá říci o zájmu Čechů o práci na Slovensku, který je dlouhodobě poměrně velmi slabý. Slovensku tedy přijetí eura nepomohlo jakkoli viditelně zatraktivnit svůj trh práce pro cizince typu právě Čechů.

Česko v posledních letech vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti ze zemí EU a OECD a jako takové představuje jakýsi magnet pro zahraniční zaměstnance, nejen Slováky.

V České republice nikdy v její historii nepůsobilo tolik zahraničních zaměstnanců jako právě letos. Počet řádně registrovaných pracovníků ze zahraničí letos koncem listopadu poprvé v historii překonal psychologickou hranici 800 tisíc osob, když konkrétně činil 800 317 osob, jak plyne z dat ministerstva práce a sociálních věcí, zachycujících počet cizích státních příslušníků evidovaných tuzemskými úřady práce. To představuje nárůst oproti konci roku 2021 o zhruba čtrnáct procent.

Ještě koncem roku 2014 činil počet zahraničních pracovníků v ČR pouze zhruba 261 tisíc osob. Takže během zhruba osmi let došlo k trojnásobnému nárůstu jejich počtu. Klíčovým důvodem tohoto markantního vzestupu jsou dlouhá léta prosperity ČR a rekordně nízká míra nezaměstnanosti.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články