Mirek Mejtský: 17. listopad – otevření dveří svobody a migrace v České republice

Zdroj: Petyovský & Partners
Lidé 17. 11. 2023

Mirek Mejtský: 17. listopad – otevření dveří svobody a migrace v České republice

17. listopad je připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. Pro Českou republiku je významnou upomínkou pádu komunistického režimu, přeměny politického zřízení na pluralitní demokracii a v oblasti hospodářství změny ekonomiky plánované na tržní, říká Mirek Mejtský, specialista na globální pracovní migraci ze společnosti Petyovský & Partners.

Šlo o pomyslné otevření dveří západnímu světu. Dalším mezníkem byl rok 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Tím se zrušily hranice a otevřela možnost volného pohybu osob v rámci Evropy. 

Od té doby Česká republika zaznamenala nárůst migračních proudů, kdy každým rokem přichází do země více lidí. Tento příliv osob z různých zemí Evropy i světa má vliv na různorodost společnosti a ekonomický vývoj státu.

Vstup do Evropské unie umožnil občanům z různých zemí volně cestovat a pracovat v České republice, stejně tak Čechům bydlet a pracovat v státech EU.

Je důležité si uvědomit, že migrace přispívá k různorodosti kultur, zvyklostí a dovedností, které obohacují českou společnost a pracovní trh. 17. listopad znamenal pro Českou republiku vstup do nové éry příležitostí a mobility. 

Dnes stojíme před další výzvou týkající se zajištění potřebných pracovníků, nacházíme se v globálním boji o talenty. Migrační politika se stala podmínkou transformace ekonomiky.

S trvale nízkou mírou nezaměstnanosti a předpokládaným nárůstem poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících, zejména v oblasti IT, technologií a výzkumu, je nutné, aby Česká republika upravila svou migrační politiku tak, aby mohla přilákat a udržet zahraniční talenty.

V současnosti se koncepce migrační politiky nevěnuje dostatečně potřebám moderní znalostní ekonomiky. Oproti jiným vyspělým státům, které si uvědomují význam migrace pro svůj rozvoj, zůstal český migrační rámec založený na zastaralých principech, pocházejících z 90. let minulého století. Vývoj imigrace můžeme nahlédnout v přiloženém grafu. Rostoucí tendence je vidět hlavně posledních 10 let. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články