Mirek Mejtský: Novela zákona o zaměstnanosti – zvýhodnění národnosti před kvalifikací

migrace