;

Místo práce z kanceláře digitální platforma. I tak může vypadat budoucnost podnikání

Články 20. 07. 2020

Místo práce z kanceláře digitální platforma. I tak může vypadat budoucnost podnikání

Stále více společností investuje do digitální infrastruktury a do kvalifikace svých zaměstnanců. Digitální transformace se tak i vlivem pandemie koronaviru stává mnohem důležitější.

Digitální prodejní kanály jsou budoucnost,“ prohlašuje napřímo Michael Otto, obchodní ředitel divize Robotics společnosti KUKA. Zákaznické prodejní kanály jsou značně digitalizovány již dnes. Ale pokud jde o komplexní zařízení, jako jsou průmyslové roboty nebo velmi specifické požadavky obchodních partnerů, je poradenství a prodej stále velmi offline.

„Mnoho našich obchodních partnerů v současné době stále pracuje ze svých domácích kanceláří. Motivace pracovat s digitálními nabídkami je přitom v nyní neuvěřitelně vysoká jak na straně zákazníka, tak na straně zaměstnanců,“ popisuje nastalou situaci Otto.

Digitalizace jako základ pro datovou optimalizaci

Digitalizace je základem čtvrté průmyslové revoluce. Pouze digitálně řízená výrobní zařízení mohou být připojena a může dojít k optimalizaci na základě dat. Firma KUKA takto například nyní nabízí svým partnerům možnost komunikace prostřednictvím digitálního zákaznického portálu my.KUKA.

„Vytvořili jsme online platformu, která digitalizuje naše prodejní kanály a vztahy se zákazníky,“ říká Otto. Zákaznický portál je ústředním kontaktním místem pro systémové partnery, zákazníky a zúčastněné strany. Obsahuje podrobné informace o produktech a službách a zákazníci si zde kupříkladu mohou zaregistrovat své produkty KUKA a v případě potřeby poslat požadavek na servis.

Digitalizace nelze dosáhnout samostatně

Digitalizace vlastních kanálů však jen sama o sobě nestačí. „Vzhledem k rychlému technologickému vývoji nejsou jednotlivé společnosti, bez ohledu na to, jak jsou velké, schopny se vypořádat s digitalizací samy. Silo thinking musí být minulostí,“ říká Dr. Christian Liedtke, který je zodpovědný za strategické spojenectví ve firmě KUKA.

„V aliancích, jako je Open Industry 4.0 Alliance, kterou jsme založili se společností SAP a dalšími společnostmi, mohou jednotliví hráči přispět svými různými silnými stránkami. Z toho nakonec profituje každý.“

Otevření nových oborů podnikání

Digitalizace je však více než jen nástrojem zvyšování efektivity. Big data společnostem otevřou nové obchodní oblasti a nové obchodní modely. Trendy lze identifikovat v rané fázi, produkty mohou být optimalizovány speciálně podle požadavků zákazníka a mohou být vytvářeny nové modely služeb. Digitální dvojčata produktů, procesů a výrobních zařízení lze použít k simulaci možností akce a jejich optimalizaci, dokud nejsou připraveny k rozhodování.

Autor: Tomáš Vrána

Další články