Množství poruchových solárních elektráren roste. Stát jejich dodavatele neprověřuje

Zdroj: Schlieger
Ekologie Politika 17. 04. 2023

Množství poruchových solárních elektráren roste. Stát jejich dodavatele neprověřuje

Zájem o fotovoltaiku v ČR neklesá. Naopak. Podle dat Státního fondu životního prostředí ČR a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) v prvním čtvrtletí 2023 meziročně stoupl počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku trojnásobně. Na trhu s obnovitelnými zdroji energie (OZE) kvůli zvýšenému zájmu spotřebitelů působí stovky dodavatelů, jejichž zkušenosti nebo kapacity plnit závazky vůči klientům se diametrálně liší. Slibované prověřování subjektů dodávajících tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy ale ze strany státu nadále chybí.

Podle dat Solární asociace bylo jen za loňský rok v tuzemsku zprovozněno bezmála 34 tisíc fotovoltaických elektráren (FVE), což je český rekord. Aktuální data naznačují, že letos ČR směřuje k pokoření tohoto „solárního“ milníku. Zvýšený zájem o fotovoltaiku má ovšem i stinné stránky.

„Své služby v oboru OZE nabízejí zákazníkům stovky firem. Celá řada z nich je ovšem na trhu jeden nebo dva roky, některé i v řádů měsíců. A logicky nemají dostatek zkušeností, know-how, odborného personálu ani skladových zásob,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger, která v minulém roce nainstalovala téměř desetinu všech FVE v Česku.

A k tomu dodává: „Přijde nám zvláštní, že stát jako garant dotací do OZE absolutně neřeší personální a produktové zajištění dodavatelů. Přitom prostředky, které stát prostřednictvím dotací do segmentu vkládá, jsou nezanedbatelné.“ Například finance administrované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR do tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů se jen za loňský rok blížily pěti miliardám korun.

Napravit situaci se snaží Solární asociace, která vypracovala 28bodové zásady pro výstavbu střešních FVE a na svých stránkách zveřejňuje seznam firem, které se kodex zavázaly dodržovat. To by mělo zákazníkům zajistit bezproblémovou montáž a bezpečný provoz.

Přesto však toto řešení není koncepční a zákazníci se v praxi mohou snadno stát obětmi lákavých nabídek firem nedodržujících kodex. V zahraničí je přitom dnes běžné, že dodavatelé v této oblasti musejí prokazovat svou odbornou způsobilost. Posuzována je jejich praxe, tedy počet realizovaných instalací, a samozřejmě i kvalita. Ta je hodnocena na základě výkonu jednotlivých instalací, kde výkonnější znamená náročnější na odbornou kvalifikaci, respektive kvalitu. U řešení akutní situace by to ale nemělo skončit. Skutečným problémem na trhu s FVE a tepelnými čerpadly je totiž nedostatek kvalifikovaných revizních techniků, ale i dalších odborníků.

Neustále se probírají problémy s dodavateli, jejich valnou část ale tvoří problémy personální. Na rozvoj OZE a skokový nárůst zájmu ze strany zákazníků nereaguje středoškolské vzdělávání. „Když jsme zjistili, že absolventům středních škol chybějí některé informace potřebné pro kvalifikovanou práci v našem odvětví, snažili jsme se nabídnout jednotlivě pomoc na některých školách,“ popisuje Matějovič komplikovanou situaci. A dodává: „Ukázalo se ale, že v tomto ohledu bude třeba systémové řešení, které je plně v rukou MŠMT, respektive odborných pedagogických pracovníků. Než k tomu dojde, rozhodli jsme se situaci vyřešit koncem tohoto roku otevřením velkého školicího centra, které bude vychovávat naše vlastní Schlieger odborníky. Jeho kapacitu ale plánujeme nabídnout i pro potřeby široké odborné veřejnosti.“ 

Autor: Alena Burešová

Další články