Nejčastější poruchy fotovoltaik jsou způsobeny jejich špatným zapojením. Jak tomu předejít?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekologie 18. 02. 2023

Nejčastější poruchy fotovoltaik jsou způsobeny jejich špatným zapojením. Jak tomu předejít?

Soláry loni pokryly desetitisíce střech, trh vzrostl o 366 procent. Boom zároveň ale způsobil nedostatek instalačních kapacit. Na trhu proto vzniklo mnoho nových firem, řada lidí se pokoušela připojit si svou vlastní střešní elektrárnu do sítě svépomocí. Výsledkem je zvýšená poruchovost slunečních instalací a jejich nízká bezpečnost. Jak postupovat, aby nám solární panely co nejdéle dobře sloužily?

Garantovaná životnost fotovoltaické elektrárny dosahuje přibližně 30 let, ale díky odborné instalaci a pravidelnému servisu může fungovat i mnohem déle. Naopak nekvalitně provedená instalace sníží životnost zařízení až o desítky let. Výběr spolehlivého dodavatele s vyškolenými zaměstnanci by proto měl být na prvním místě.

Seznam prověřených instalačních firem

Na problém nedostatku kvalifikovaných montérů a ověřených instalačních firem reagovala Solární asociace. „Počet dotazů na vhodné řešení elektrárny a spolehlivého dodavatele je enormní,“ uvádí její ředitel Jan Krčmář. Asociace proto vypracovala osmadacetibodové zásady pro výstavbu střešních FVE, jejichž splnění ze strany instalační firmy by mělo každému zájemci o solární elektrárnu poskytnout dostatečné informace, kvalitně provedený projekt, bezproblémovou montáž a bezpečný provoz zařízení. „Na našich stránkách je zveřejněn seznam našich členských firem, které se tento kodex kvality zavázaly dodržovat.“

Instalační normy

Reagují i samotné instalační firmy, které se chtějí odlišit od na rychlo vzniklých „garážovek“. Například společnost Columbus Energy vyvinula vlastní kodex. „Abychom předcházeli nejběžnějším poruchám, vyvinuli jsme vlastní instalační normu o 90 bodech, podle které každý systém kontrolujeme. Naši pracovníci ověří funkčnost všech komponentů, pevnost konstrukce či zda je správně zapojena veškerá kabeláž,“ vysvětluje Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy. 

Proč je kvalita instalace tak důležitá?

Fotovoltaika je velice bezpečná technologie, ale vlivem nekvalitní instalace hrozí, že po pár letech přestane fungovat. Pokud jsou nesprávně zapojeny elektrické části, může dojít i ke vznícení. Nejčastěji se jedná o špatné napojení konektorů DC části a krimpování kabelů s konektory, nedostatečné utažení svorkovnic a šroubových spojů, mechanické přetížení svorek či nedostatečné oddělení požárních úseků. 

Poruchy bývají způsobeny také nedostatečnou ochranou kabeláže a konektorů, které propojují jednotlivé komponenty fotovoltaických systémů. Vniknutím vody a nečistot dochází ke snížení účinnosti či ztrátě odporu. Přehřívání problematických míst zase může vést ke vzniku požáru.

Kvůli výrobní chybě může dojít k dalším poruchám, proto by si zájemci o fotovoltaiku měli důsledně zjistit, zda se jim na tyto závady vztahuje záruka a jak dlouho dodavatel za instalaci ručí.

Co pohlídat ještě před zahájením instalace?

Instalace solárních panelů představuje pro střechu trvalé zatížení, proto je v první řadě potřeba na starších domech zkontrolovat její stav. Fotovoltaiku není vhodné umisťovat na onduline, eternit, polykarbonát nebo plexisklo. U těchto materiálů i při opatrné manipulaci hrozí popraskání. 

„Jeden solární panel váží přibližně dvacet kilogramů a při instalaci elektrárny do deseti kWp jich na střeše běžně bývá okolo dvaceti. Krovy proto musí být dostatečně pevné, aby zátěž unesly. Zároveň je třeba počítat s tím, že panely budou na střeše několik desítek let. Doporučuji proto, aby zájemci nejprve zvážili rekonstrukci starší střechy, aby byla dostatečně stabilní pro umístění panelů,“ uvádí Vaverka. 

Další problém je nevyhovující stav elektroinstalace. Překážkou je často stará elektroměrová skříň. Pokud je elektroměrová skříň umístěna ve dřevě, nesplňuje podmínky pro připojení do distribuční sítě. V tomto případě je potřeba rekonstrukce či výměna rozvodové skříně. Nejenže je to nutná podmínka pro připojení, ale také se tím snižuje riziko vznícení. Hliníkové elektroinstalační vedení, rozteklá izolace, vypálené kontaktní svorky či neodpovídající jističe mohou mít vliv na samovznícení vodičů. 

V neposlední řadě funkčnost a efektivitu fotovoltaiky ovlivňuje míra zastínění. Dokonce i malé zastínění jednoho modulu může mít negativní vliv na výrobu energie celého zařízení. Panely jsou zapojeny do série a snížení výkonu jednoho modulu způsobí, že svůj výkon upraví celá instalace. Pokud není možné zastínění řešit např. pokácením stromů, mohou pomoci optimizéry. Díky nim se dotčené moduly stanou nezávislými a zbylé panely poskytují více energie. 

Fotovoltaiku neinstalujte svépomocí

V první řadě je potřeba zdůraznit, aby se zájemci nepouštěli do realizace sami. Nejenže je to nebezpečné, ale také nelegální. Instalaci může provádět pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací elektromontér fotovoltaických systémů (kód 26-014-H). „Proces certifikace našich pracovníků trvá minimálně měsíc a jeho součástí je intenzivní školení v našem výcvikovém centru Polygon. Průběh instalací pak kontrolují zkušení zaměstnanci, abychom si byli jistí, že je práce odváděna v nejvyšší kvalitě,“ upozorňuje Vaverka.

Při výběru dodavatele je důležité myslet na to, že se jedná o dlouhodobou investici, jejíž návratnost se v současné době pohybuje v řádu 5 až 6 let a majiteli slouží další desítky let. Proto se nevyplatí zvažovat pouze pořizovací cenu. Roli hrají i další kritéria, například možnosti pravidelného servisu a délka záruky. 

Pravidelným servisováním lze zvýšit životnost 

I přesto, že se jedná o takřka bezúdržbovou technologii, pravidelná kontrola a údržba je klíčem k předcházení vzniku potíží a zajištění co nejlepší funkčnosti. Pravidelná revize je po čtyřech letech od instalace povinná. Bez revizního listu je v případě nehody téměř nemožné získat pojistné plnění od pojišťovny. Montáž „na černo“ nebo svépomocí se proto může ve svém důsledku velmi vymstít.

Autor: Alena Burešová

Další články