;

Nenápadný půvab změny: trendy v byznysu v roce 2020 a dál

06. 02. 2020

Nenápadný půvab změny: trendy v byznysu v roce 2020 a dál

„Abychom byli připraveni, měli bychom se dívat nejméně tři až pět let dopředu,“ uvedl Jan Antoš ze společnosti Trask svou prezentaci na konferenci Future Insight_2020. Jaké jsou trendy v byznysu, co nás čeká a jak na to reagovat? Zde je pár možných odpovědí.

Svět se mění a nejviditelnější a nejrychlejší změny jsou technologické. Například internet: objevil se teprve nedávno, a polovina lidí na světě je dnes online. Jenže jsou tyto změny opravdu fundamentální? „Slíbili jste mi kolonie na Marsu, a místo toho jsem dostal Facebook,“ poznamenal Buzz Aldrin, muž, který jako druhý stanul na Měsíci. Jistá setrvačnost a přešlapování na místě není typické jen pro meziplanetární lety: i styl podnikání a hodnoty lidí se mění poměrně zvolna. Ale mění se. Změny to jsou postupné a plíživé a často si jich nevšimneme.

Proč firmy vznikají a čím se měří úspěch?

Mění se například samotný důvod existence firem. Firmy dříve vznikaly kvůli zisku. Dnes zaznamenávají největší nástup ne ty firmy, které chtějí primárně vydělat, ale ty, které chtějí něco udělat či změnit – zjednodušit přeshraniční platby (Revolut), sdílet auta (Uber) apod. Není přitom pravda, že každá taková firma je nutně technologická – každá firma dělá primárně to, proč vznikla. Digitální transformace není jádro, ale doprovodný jev.

Dále se mění vnímání úspěchu firmy. Změna důrazu jde od zisku k tržnímu podílu, k unikátnosti, až k rychlosti růstu. „Investovali byste do firmy, která byla 4 roky ve ztrátě, zato naakumulovala miliardy dolarů ztráty?“ ptá se Jan Antoš. Že ne? Ale takovou firmou byl například Amazon… Dívat se pouze na metriky zisku nemá smysl! Pro banky může být například mnohem důležitější počet klientů.

Zákazník je především pohodlný

Proměňuje se také hodnota pro zákazníka. Zde lze vysledovat pohyb od zdrojů ke zboží, pak ke službám a konečně k zážitkům. Můžeme tedy hovořit o tzv. zážitkové ekonomii. Produkt (nebo služba) zůstávají sice co do příčinnosti první, ale co do hodnoty je na prvním místě silná emoce, kterou si lidé zapamatují. „Nová éra, v níž firmy musí vytvořit nezapomenutelné události pro zákazníky a tato paměť se sama o sobě stává produktem,“ citoval při své prezentaci Jan Antoš Josepha Pinea a Jamese Gilmora. Výrobci skrze věci prodávají emoce. Neprodávejte tedy stroje na čištění ulic, prodávejte čisté ulice. Neprodávejte auta, prodávejte mobilitu.

Jan Antoš hovoří na konferenci Trask Future Insight_2020. Foto: Petr Bílek

Mezi emocemi hraje důležitou roli důvěra či bezpečnost, ovšem velmi zásadní se jeví být pohodlí. Lidi si kvůli pohodlí pořídí i něco, čemu věří méně, co je třeba méně bezpečné, ale co je pohodlnější. Jinak řečeno, jsme stále línější. Inovace nevyžaduje mít sci-fi technologie, stačí jen například odbourat všechno, co lidi otravuje, produkt maximálně zjednodušit.

Peníze už nejsou tím, čím byly dřív

Za třetí se mění role peněz. Hotovost ztrácí na významu a roste četnost a význam bezhotovostních transakcí. Máme instantní platby, mikroplatby, platíme mobilem nebo čipem v jiném zařízení nebo pomocí biometrie. Díky usnadnění plateb se zvýšil počet transakcí. S tím souvisí, že transakce se kromě převodu peněz stávají významným zdrojem dat. Banky dříve věděly, že člověk vybral z bankomatu, ovšem potom se na několik dnů rozhostilo informační temno. Dnes mají k dispozici velmi podrobná data z množství nejrůznějších transakcí.

Na proměnu role peněz působí i další faktory: rozmach kryptoměn, IoT věci, které platí za sebe, záporné úrokové sazby, venture kapitál a placení daty místo peněz. Toto bude mít důsledky, které dnes nedokážeme ani dohlédnout. A často ani dohlédat nechceme: zatímco 63 % všech CEO dle výzkumu společnosti Gartner předpokládá zásadní změnu v business modelu, více než 90 % CRM aplikací nasazených v roce 2018 mělo za úkol dodat funkcionality pouze na podporu stávajícího business modelu, aniž by braly v potaz budoucí změny.

Nejlepší obrana je útok

Velmi podstatnou charakteristikou současného světa je nejistota, včetně rizika globálního ekonomického zpomalení. Jak se s případnou recesí vyrovnat? Za prvé je třeba zvýšit produktivitu a efektivitu – vrátit se zpět k zisku a tradičním KPI. Je třeba být připraven na růst i pokles. Patří sem i efektivita prodeje a distribuce produktů, zavádění ekosystémů, API, IoT, digitální produkty, konverzační platformy a v neposlední řadě automatizace a zavádění robotů. Důležité je snažit se dosáhnout techquilibria, tedy správného poměru věcí, které jdou přes digitální kanály, a věcí, které jdou přes fyzické kanály. Přitom nevyvíjejme znovu velké věci inhouse, nenakupujme obří a drahé věci. Místo toho sestavme řešení z existujících věcí.

Zkušenosti ukazují, že během krize je dobré zrychlit – budoucí vítězové se odtrhli od průměru často právě v dobách krize! Vítězové hledají inovace, mění strategii a riskují, zatímco jiní jsou paralyzováni konzervatismem a snižováním nákladů. Nevyplatí se jenom bránit, zachraňovat, snižovat náklady – kdo pouze brání, nedá gól.

Konference Trask Future Insight_2020 se konala 23. ledna v prostoru DOX+ v Praze. Více o konferenci najdete na www.trask.cz/future-insight-2020.

Autor: Petr Bílek

Další články