;

O ROBOTICE: Bez technicky vzdělaných bychom se v pandemii neobešli

Foto zdroj: oRobotice.cz
16. 06. 2021

O ROBOTICE: Bez technicky vzdělaných bychom se v pandemii neobešli

Studentů technických oborů stále ubývá, tento problém je ale nutné řešit. Bez techniků, inženýrů a inovátorů všech druhů by pandemie dopadla značně hůř. Minimálně to si myslí Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Počet studentů vysokých škol v uplynulé dekádě ubylo o čtvrtinu. Číslo se promítlo i do řad technicky vzdělaných, kdy Česká republika v posledních letech řeší každoročně zjevnou absenci kvalifikovaných pracovníků z technických oborů. V tomto ohledu ale určitě nejsme světovou výjimkou.

„Ono to není jen u nás, ale tento trend lze pozorovat i v Evropě. Zájem o technické obory je nižší než v minulých letech. Čím to je? Proměňuje se nám společnost, posouváme se blíž k těm soft skills než technickému vzdělání. Já si to též vykládám náročností, kterou na studenty klademe,“ vysvětluje Páta.

Bez technicky vzdělaných by nás pandemie semlela

Jestli nás poslední rok, rok ve znamení pandemie, něco naučil – jde určitě o schopnost rozlišit, jaká zaměstnání a obory jsou pro společnost klíčové. Svět se téměř ze dne na den zastavil a jeho chod zůstal na bedrech zdravotníků, kurýrů či řidičů MHD, ale i techniků. Bez nich by se totiž rychle postupující inovace při boji s koronavirem těžko obešli. Jaká byla jejich role?

„Já si myslím, že naprosto klíčová. Za poslední rok se ukázalo, že bez toho hmatatelného technického vzdělání by naše společnost byla naprosto bezradná. Protože technici, inženýři, fyzikové byli ti, kteří přinášeli nové nápady a invence. Prostě všechny ty věci, které posouvají společnost dál, které nás obohacují a zajišťují náš komfort,“ zdůrazňuje profesor Páta.

Jak naložit s nedostatkem? Popularizovat vědu

V České republice má popularizace vědy své důležité místo. Mimo jiné i Akademie věd ČR uděluje za toto odvětví ceny. Důležitost ale chápe i mediální svět, kde prestižní novinářské ocenění – Cenu Ferdinanda Peroutky – dostalo duo novinářů právě za popularizaci vědy. Vysoké školy s technickým zaměřením mají agendy vlastní. A jak to funguje na fakultě elektrotechnické ČVUT?

„Popularizace vědy, techniky patří mezi naše základní činnosti. Myslím si, že vědec musí být schopen jednoduše vysvětlit to, čím se zabývá, široké veřejnosti. Já často říkám, že musíme být schopni vše srozumitelně vysvětlit nejen budoucím uchazečům, ale i jejich rodičům,“ vysvětluje Páta a pokračuje: „Popularizace je důležitá, musíme vysvětlovat, že to je zábavné a zároveň užitečné.“

Autor: Tomáš Vrána

Další rozhovory