Objevují se případy zneužití symbolu Červeného kříže

Zdroj: Český červený kříž
Články 05. 03. 2022

Objevují se případy zneužití symbolu Červeného kříže

Humanitární organizace se v posledních dnech setkává s problémem – zneužíváním znaku Červeného kříže, kterým lidé označují různá vozidla. Případy byly zaznamenány jak v České republice, tak v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice.

Samotná organizace zdůrazňuje, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal Český červený kříž (ČČK) výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat.

Jedná se totiž o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č. 126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům v místech ohrožení. A co takové zneužití tohoto symbolu může způsobit?

„Bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají! Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů,“ apeluje Mark Jukl, ředitel ČČK.

Zneužití znaku Červeného kříže má dlouhou historii

K příkladům nejčastějších druhů zneužití znaku Červeného kříže patří neoprávněné označení prodejny či firmy nebo zneužití k označení různých zdravotnických zařízení. Jedná se také o zneužití v reklamních kampaních nebo neoprávněné označování různých druhů produktů.

Setkat se lze také se snahou učinit znak Červeného kříže či symbol jej napodobující součástí ochranné známky.

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK i z darů jednotlivců a institucí.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články