Oldřich Šubrt: Bez covidu by nebyl e-recept ani e-neschopenka

Zdroj: Program Health Plus
Lidé 04. 11. 2022

Oldřich Šubrt: Bez covidu by nebyl e-recept ani e-neschopenka

Česká republika patří z hlediska digitalizace zdravotnické dokumentace mezi top dvacet zemí na světě. Přesto zde chybí legislativa a standardy spojené se sdílením. Daleko lépe než veřejná zdravotnická zařízení jsou na tom soukromé kliniky, které hledají inspiraci u skandinávských zemí nebo v Rakousku, říká ředitel polikliniky Program Health Plus Oldřich Šubrt.

S propojením zdravotnické dokumentace mezi lékaři a pacienty pracujeme už od založení polikliniky v roce 2007. Pro lékaře je sdílení dat o pacientech velkou výhodou nejen při dlouhodobém sledování zdravotního stavu a sestavování personalizovaného plánu. E-recept, e-neschopenka a digitálně standardizované laboratorní či rentgenové výsledky, to v České republice funguje a existence těchto digitalizovaných postupů je ve světě ojedinělá. 

Pouze pár zemí v Evropě má úložiště, přes které lze posílat rentgenové a laboratorní snímky z jakéhokoliv zařízení do jiného. V Česku toto funguje, ale využíváme pouze polovinu možností, jak pracovat s úložištěm, protože data nejsou propojená s celkovou zdravotnickou dokumentací jednotlivých občanů.

K posunu v digitalizaci přispěla i pandemie nemoci covid-19, díky které se některé postupy výrazně zrychlily. Máme naději, že se proces digitalizace bude vyvíjet rychleji, pandemie lidem dokázala, že některé postupy lze aplikovat zcela na dálku. Bez covidu by e-recept nebyl tam, kde je teď, a e-neschopenka by se vůbec nezavedla. 

Sdílení, standardizace a propojení dat umožní flexibilnější a personalizovanější zdravotní péči. To může zlepšit prevenci a včas odhalit a podchytit nemoc pacienta. Pro splnění těchto podmínek je důležité mít vůli a technické řešení.

Ve Skandinávii, Izraeli i v Rakousku může hledat zbytek světa inspiraci. Já věřím, že k jejich celkové integraci zdravotnických záznamů nakonec dojdeme. Nejprve ale musíme splnit dvě podmínky. První podmínkou je opravdu souhrnné propojení veškerých záznamů. Druhým předpokladem je možnost kontroly záznamů pacientem a regulace zobrazení citlivých dat.

V České republice je přijat zákon o digitalizaci zdravotnických dokumentů, ale není ještě stanoven jednotný systém, se kterým by se dalo pracovat, ani časový rámec. Velkou naději a převratný posun v oblasti medicíny vkládají odborníci do umělé inteligence, která vyžaduje velké množství pečlivě připravených dat. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články