Pražští zastupitelé budou řešit Radlickou radiálu, stavbě hrozí propadnutí zásadních povolení

Politika 20. 06. 2023

Pražští zastupitelé budou řešit Radlickou radiálu, stavbě hrozí propadnutí zásadních povolení

Na červnovém zasedání budou řešit zastupitelé Prahy 5 i hlavního města Prahy projekt Radlické radiály, která má ulevit kolabující dopravě na Praze 5 a 13. Metropole utrácí desítky milionů za stavbu, jejíž dokončení je kvůli obstrukcím v nedohlednu. Radlická radiála přitom může přijít o povolení EIA, občané chystají protesty.

O projektu Radlické radiály, která má napojit dálnici D5 na městský okruh, se uvažuje už od osmdesátých let minulého století. Nikdy se však nepodařilo dotáhnout do konce ani proces územního řízení. Důvod? Připomínky, zdržování a obstrukce.

Do současné podoby se projekt podařilo dostat v roce 2017, kdy hlavní město Praha – odbor investic jako investor stavby – dokončilo projekt, který získal veškerá povolení, včetně přísné EIA, hodnotící dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Magistrát podal na stavební úřad Prahy 5 žádost o vydání územního rozhodnutí a současně se začalo s přípravnými pracemi. Byla vyhloubena průzkumná štola k ověření geologického složení, a následně i druhá průzkumná štola o délce několik set metrů. Obě jsou součástí budoucího tunelu, a udržování těchto štol stojí hlavní město miliony korun ročně. Vypadalo to, že se Praze 5 a 13 může v oblasti dopravy relativně brzy ulevit.

Jenže téměř okamžitě se začaly na proces územního řízení valit obstrukce, které celý projekt zpochybňovaly. V roce 2018 proto vznikla na popud pražského magistrátu pracovní skupina pro zlepšení Radlické radiály, a projekt se začal upravovat. A tak se přemalovávalo, přemalovávalo a přemalovávalo, zohledňovaly se další a další připomínky. Už je celkem těžké dopátrat se, kolik verzí technických studií vlastně vzniklo, každopádně čas běžel a peníze tekly.

Rada hlavního města Prahy rozhodla v roce 2019 o dokončení územního řízení, probíhajícího podle projektové dokumentace z roku 2017, a své rozhodnutí znovu potvrdila v létě 2022. Výsledkem by mělo být vydání rozhodnutí o umístění stavby. Současně Rada zadala zpracovat komplexní podklady pro konečný výběr jednoho z možných variantních zlepšujících řešení Radlické radiály v některých jejích úsecích.

Samotné územní řízení bylo zastaveno hned v roce 2019 námitkami na systémovou podjatost, které podala skupina několika osob a Spolek Jinonice, jejichž vyřízení (konečné zamítnutí) zabralo tři roky. V jejich průběhu byly připraveny výše zmíněné zlepšující varianty. Kvůli zdržení ale pozbyly platnost souhlasy dotčených orgánů státní správy. Proto odbor investic hlavního města ve spolupráci s projektanty získává nová souhlasná stanoviska, ta by měla být k dispozici do konce června tohoto roku. Tím dojde k odblokování procesu územního řízení, které tedy bude pokračovat podle původní dokumentace s tím, že se ve fázi tvorby dokumentace pro stavební povolení bude zohledňovat zvolená zlepšující varianta.

Některé z požadovaných uvažovaných úprav ale mohou být v rozporu s územně plánovacími podklady, navíc představitelé Spolku Jinonice se netají tím, že jejich cílem je celý projekt Radlické Radiály v současné podobě zastavit. Což by mohlo znamenalo propadnutí EIA, zahájení celého projektu od začátku, a dokončení Radiály by tak bylo tak zpožděno o desítky let, pokud vůbec. Odpůrci současného řešení Radiály navíc mají nyní velkou výhodu – jedním z členů Spolku Jinonice, který proces dostavby již několik let paralyzuje, je právník Milan Kostohryz, který v minulých komunálních volbách byl zvolen zastupitelem městské části Praha 5 a stal se předsedou dopravního výboru.

A občanům Prahy 5 a Prahy 13 se protahování celého procesu nelíbí. Sedmého března prezentovali představitelé sdružení „Za přívětivé Jinonice“, kteří usilují o dokončení přípravných prací a zahájení stavby co nejdříve, na zasedání zastupitelstva Prahy 5 své obavy: „Žiju tady 44 let a rád bych se Radiály dočkal,“ řekl Josef Taraba, který na Smíchově žije 44 let. „Vzhledem k tomu, co se staví na Radlické, v Butovicích, na Plzeňské ulici… Radlická, Plzeňská a Peroutkova jsou v ranní i odpolední špičce parkoviště.“

Kritika spolku Za Radlickou Radiálu směřuje také k nové petici odpůrců Radiály, kteří požadují další a další úpravy projektu: „Pro tuto postupnou eskalaci požadavků směrem k ‚říši snů‘‚ máme dvě vysvětlení. Buď jde o snahu o to, aby celá RR byla jeden velký tunel (bez ohledu na ufinancovatelnost takového řešení). Anebo je to další pokus protahovat přípravnou fázi projektu,“ píše se na stránkách podporovatelů urychlení stavby Radiály.

ČÍSLA:

  • 42.000.000 Kč – tolik stála prozatím tvorba projektové dokumentace
  • 10.000.000 Kč – náklady na údržbu průzkumné štoly, která vede v plánové ose Radiály
  • 14,5 miliardy Kč – odhady původních nákladů. Každá změna je dražší – a to jsou ceny z roku 2018

V polovině ledna 2023 proběhlo společné zasedání výborů pro dopravu a územní rozvoj Prahy 5, kde byla stěžejním bodem problematika Radlické radiály. „Po skončení jednání jsme z úst zastupitelů Prahy 5 Sobě slyšeli, že jejich hlavním úsilím je, aby stávající řízení o územním rozhodnutí bylo zastaveno nebo kompletně ukončeno,“ říká Martin Mašek, jeden z autorů petice, požadující urychlení příprav Radlické radiály.

Předseda dopravního výboru Milan Kostohryz (Praha 5 Sobě) k tomu na zasedání zastupitelstva Prahy 5 dodal: „Podle projektantů je procesních řešení celá řada, a je příliš brzy na to, aby se rozhodlo, jakým způsobem se bude postupovat. Nejzásadnější dokument je stanovisko EIA. Je možnost použít stejného postupu jako u tunelu Blanka, kdy se projekt přepracovával, a pouze se prověřilo, že je upravený projekt v souladu s původním stanoviskem EIA a mohlo se s ním dále pokračovat.“

Podle názoru jiných byla ovšem EIA platná v okamžiku, kdy byla platná žádost o územní rozhodnutí. V případě, pokud by se řízení o územním rozhodnutí ukončilo prostřednictvím zpětvzetí či zamítnutí, přestává EIA platit a jakékoliv jiné řešení by znamenalo opakovat všechny procesy, včetně EIA, a v takovém případě by dokončení Radiály bylo v naprostém nedohlednu.

Na odboru investic HMP (investor) je tedy nyní aktualizovat propadlá stanoviska dotčených orgánů státní správy, aby se mohlo územní řízení dokončit. Následně by měl stavební úřad Prahy 5 obnovit řízení a vydat územní rozhodnutí. Pokud se to potvrdí, musí investor zapracovat dokumentaci pro stavební povolení, a v rámci toho i případnou změnu dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Mezitím bude probíhat diskuse u vedení města o tom, zda a jakým způsobem projekt vylepšit.

Některé nápady prověřené různými studiemi nemusí (a s velkou pravděpodobností nebudou) odpovídat EIA a dalším územně plánovacím podkladům. Kolik bude celý proces stát, jaké budou investiční náklady (před úpravami bez zlepšujících variant a v cenách roku 2018 to bylo 14,5 miliardy) nelze odhadnout, stejně jako dobu, po kterou to bude celé trvat. V každé fázi tohoto procesu se mohou všichni účastníci kdykoliv odvolat – včetně Spolku Jinonice, které vede právě předseda dopravního výboru Milan Kostohryz. Ten ostatně má s podáváním námitek a jiných obstrukčních podání letité zkušenosti, od roku 2018 jich poslal nebo inicioval dostatek na to, aby se celý proces fakticky zastavil. Ostatně, Spolek Jinonice se vyjádřil jasně: projekt Radlické Radiály je od základu špatný a je potřeba jej zastavit.

A mezitím běží peníze na údržbu štoly, prodražují se stavební práce, vymýšlí se stále nákladnější „vylepšení“ a auta se stále valí Radlicemi, Smíchovem, Jinonicemi… a lidé se dále dusí v automobilovém kouři. A zřejmě tak brzy nepřestanou.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články