Přes dva biliony korun – to je hodnota českého kapitálového trhu

Zdroj: Pixabay
Ekonomika 24. 05. 2023

Přes dva biliony korun – to je hodnota českého kapitálového trhu

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2023 výše 2,029 bilionu korun. Během prvního čtvrtletí tak narostl o 118 miliard korun (tj. o 6,19 %, z 1,91 bilionu korun k 31. 12. 2022 na 2,029 bilionu korun k 31. 3. 2023), uvádí se ve zprávě AKAT.

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2023 výše 780 miliard korun. 

 Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 29 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic,“ vysvětluje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 23 miliard korun, následovány fondy peněžního trhu s nárůstem 5 miliard a fondy smíšené a peněžního trhu, které dohromady zaznamenaly nárůst o tři miliardy korun. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy akciové o 2 miliardy korun a fondy strukturované o 1 miliardu korun.

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT, Zdroj: AKAT

V březnu však byla provedena metodická změna v reportingu AKAT, jejíž dopadem je snížení celkového objemu investic do domácích a zahraničních fondů o celkem 25 miliard korun, bez které by došlo k výraznějšímu nárůstu hodnot majetku ve fondech, a to i akciových. 

„Začátek roku 2023 investicím vyloženě přál, když drtivá většina tříd aktiv zaznamenala cenový růst a částečně tak kompenzovala korekce z minulého roku. Víra v postupný pokles inflace, scénář tzv. soft landingu a jen mírný pokles tempa růstu korporátních zisků vedly k pozitivní náladě na trhu. Krátkodobé korunové státní dluhopisy pak svými výnosy do splatnosti (5,60 % u dvouletého dluhopisu) a repo sazba 
na úrovni 7 % přilákaly vysoké objemy investic do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu,“
 prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 393 miliard korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 42 miliard korun (tj. o 11,9 %, z 351 miliard korun k 31. 12. 2022 na 393 miliard korun k 31. 3. 2023). 

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2023 na hodnotu 3,642 bilionu korun.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články