Radioaktivní odpad přinese vybrané obci stovky milionů, nebude mít ale právo veta

Zdroj: Pixabay
Ekonomika Politika 15. 11. 2023

Radioaktivní odpad přinese vybrané obci stovky milionů, nebude mít ale právo veta

Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili zákon, který upraví postupy související s přípravou, výstavbou a provozováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Nyní návrh zákona směřuje do Senátu Parlamentu České republiky.

„Jádro je a bude jedním z pilířů české energetiky. Abychom jeho potenciál rozvíjeli a investovali do naší budoucnosti, je třeba zajistit bezpečné a hlubinné úložiště. Díky němu totiž budeme moci prodloužit životnost stávajících bloků, začít s výstavbou nových zdrojů a také využívat malé a střední modulární reaktory. Jen díky tomu zajistíme dostatek energií a budeme odpovědní k budoucí generaci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Hlubinné úložiště je řešení, které nám umožní bezpečné ukládání vysokoaktivního odpadu a předpoklad pro rozvoj jaderné energetiky u nás. Rozvoj oblasti, která je klíčová pro posilování naší energetické bezpečnosti a nezávislosti,“ dodal Síkela.

Právo veta mít obce nebudou

Zákon rozšiřuje práva obcí v rámci procesu výběru finální lokality. „Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm rozšíří lhůty pro posílení kontroly kvality procesu z jejich strany. Návrh zákona posiluje legitimitu výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště,“ popisuje ministr Síkela.

„Právo veta, které většina obcí požadovala, schválený zákon neobsahuje, z důvodu obtížné dosažitelnosti v podmínkách České republiky. Takové právo by zamezilo realizovat veřejný záměr vysoké míry důležitosti, jak na tento záměr pohlíží Nejvyšší správní soud. Zároveň by vytvořilo precedens pro jiné stavby dopravní, či energetické infrastruktury. Zkušenosti ze Švýcarska ukazují, že realizace finského modelu s celkovým počtem 309 obcí na celém svém území nelze uplatnit na všechny státy. Ostatně ani v jiných členských státech geograficky, kulturně a historicky nám bližších, jako je Německo nebo Francie, toto právo veta není,“ doplňuje Síkela.

Obec, kde úložiště bude, získá stovky milionů korun

Změny obsahují také možnost, že vláda při výběru finální lokality může stanovit příspěvky pro dotčené obce nad rámec těch, které jsou stanoveny atomovým zákonem. Obce mají právo na příspěvky od okamžiku, kdy je v jejich lokalitě stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Roční příspěvky za geologický průzkum se pohybují v řádu stovek tisíc až 4,5 miliónů korun v závislosti na velikosti zasaženého katastrálního území.

Finální lokalita může obdržet příspěvky z jaderného účtu ve výši vyšších stovek milionů korun v období platnosti průzkumného, resp. nebo chráněného území do roku 2050. Výši příspěvku určí doba platnosti tohoto území.

„Zároveň nadále platí, že jsme připraveni s dotčenými obcemi ze čtyř potenciálních lokalit diskutovat o podobě příspěvků z jaderného účtu, stanovených atomovým zákonem a souvisejících se stanovením průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, tedy za účelem připravovaných geologických průzkumů, a to včetně možné úpravy těchto příspěvků, například aby jejich výše – nastavená v roce 2016 – odrážela i vývoj cenové hladiny v posledních letech,“ říká ministr Síkela.

Do sedmi let by mělo být jasno

Potenciální lokality pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu jsou Březový potok na Klatovsku v Plzeňském kraji, Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína v Jihočeském kraji. 

„Cílem zákona je zavést zvláštní postupy včetně delších lhůt a reflektovat tak specifika a důležitost projektu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a zapojení dotčených obcí. Nejde tedy o urychlení výstavby úložiště či naplňování technických kritérií tzv. taxonomie udržitelných financí Evropské unie, jak bývá někdy nesprávně uváděno,“ dodává zastupující vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů Tomáš Ehler.

O stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry zažádala Správa úložišť radioaktivních odpadů v první polovině tohoto roku. Nyní je řízení o stanovení průzkumných území posuzováno Ministerstvem životního prostředí. Dle upraveného harmonogramu, který vláda potvrdila v lednu, lze očekávat, že finální lokalita pro hlubinné úložiště by měla být vybrána do konce třicátých let.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články