Schneider Electric má moderní řešení pro data centra – udržitelná, šetrná i efektivní

Zdroj: Jordan Harrison/ Unsplash
05. 06. 2023

Schneider Electric má moderní řešení pro data centra – udržitelná, šetrná i efektivní

Společnost Schneider Electric, lídr digitální transformace řízení energie a automatizace, se dlouhodobě zaměřuje na oblast data center, která jsou nedílnou součástí digitální transformace. V této oblasti nabízí celou řadu praktických řešení, služeb a produktů. Aktuálně představila například nový třífázový modulární záložní zdroj Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400 V) s 50kW výkonovými moduly Live Swap. Zároveň společnost v souladu se svým důrazem na udržitelnost uvedla metodiku, jak měřit dopady datových center na životní prostředí.

Datová centra jsou páteří dnešního digitálního světa a srdcem celé transformace. Jejich vzestup si však vyžádá obrovské množství elektrické energie. Jsou také zodpovědná až za dvě procenta světových emisí uhlíku, což odpovídá emisím leteckého průmyslu.

Nárůst poptávky po digitálních řešeních a zvýšený tlak společnosti vyvolává potřebu jednotné strategie při komunikaci vykazování dopadů datových center na životní prostředí. Společnost Schneider Electric vyvinula ucelený rámec se standardizovanými metrikami, který má být vodítkem pro celé odvětví. Cílem je přesně určit, jak se datová centra podepisují na životním prostředí s tím, že dokonalé poznání umožní tyto dopady snížit.

V našem odvětví doteď chyběl standardizovaný přístup k zavádění, měření a vykazování dopadů datových center na životní prostředí. Nemůžete znát svůj vliv na to, co neměříte; společnosti proto musí stanovit jasné a konzistentní postupy, které zohledňují nejen efektivní technologie, ale také spotřebu přírodních zdrojů, jako je voda a půda,“ říká expert na datová centra Pavel Blahut. „Naším záměrem je zlepšit způsoby měření a pokrok v oblasti environmentální udržitelnosti tak, aby byly přírodní zdroje chráněny pro budoucí generace.

Jak ale tedy tyto dopady na životní prostředí měřit? S jednotnou metodikou přišla právě společnost Schneider Electric. Nové metriky byly vyvinuty výzkumným centrem Energy Management Research Center společně s odborníky na ESG, konzultanty v oblasti udržitelnosti, vědci z datových center a architekty řešení datových center. Výzkumné středisko Energy Management Research Center bylo založeno v roce 2002 a vytvořilo více než dvě stě tzv. white papers, které jsou všem zdarma k dispozici, takže se know-how může globálně šířit.

Ambicí je odstranit obtíže s výběrem metody pro sledování vlivu datových center na životní prostředí, zlepšit komunikaci, terminologii a vyhodnocování interních a externích týmů, umožnit pravidelné a konzistentní podávání zpráv pro externí zainteresované strany (investory, regulační orgány, potenciální zaměstnance) a standardizovat srovnávání mezi kolegy v oboru po celém světě.

I díky svému zodpovědnému přístupu k datovým centrům se společnost Schneider Electric již po dvanácté v řadě umístila na žebříčku 100 nejudržitelnějších korporací světa roku 2023, který sestavuje organizace Corporate Knights.

Praktická řešení pro datová centra od Schneider Electric

Společnost Schneider Electric se na oblast datových center dlouhodobě zaměřuje a mezi produkty a službami má celou řadu zajímavých a účinných řešení. V dubnu 2023 společnost představila například nový třífázový modulární záložní zdroj Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400 V) s 50kW výkonovými moduly Live Swap.

Jde o spolehlivý napájecí zdroj (UPS) navržený tak, aby chránil kritické zátěže a zároveň nabízel funkci výměny modulů za provozu. Easy UPS 3-Phase Modular je k dispozici v kapacitě 50-250 kW se škálovatelnou konfigurací N+1 a podporuje architekturu EcoStruxure, která nabízí služby vzdáleného monitorování.

Foto: Schneider Electric

„Skvělé je zajištění kontinuity provozu: Easy UPS 3-Phase Modular disponuje výkonovými moduly a statickým bypassem s technologií výměny za provozu, což ověřila nezávislá zkušebna. To výrazně snižuje potřebu plánovaných odstávek, čímž se zvyšuje spolehlivost a dostupnost při kompaktních rozměrech. Záložní zdroj se díky tomu snadno vybírá, konfiguruje, instaluje a udržuje, a jeho nasazení je velmi snadné,“ vypočítává silné stránky technologie Pavel Blahut.

Foto: Schneider Electric

Díky škálovatelnosti Easy UPS 3-Phase Modular poskytuje možnost investovat s tím, jak se potřeby firem mění, což jim umožňuje optimalizovat investiční výdaje. Je také součástí portfolia Green Premium společnosti Schneider Electric, které zajišťuje energetickou účinnost, dlouhou životnost, recyklovatelnost a transparentnost, a pomáhá tak snižovat dopad na životní prostředí.

Kromě toho je tento systém vybaven pokročilými technologiemi, jako je vysoce účinná, inteligentní správa baterií, monitorování v reálném čase a řídicí funkce, což z něj činí jedno z nákladově nejúspornějších a energeticky nejúčinnějších řešení UPS dostupných na trhu.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články