Světové banky se spojily, aby podpořily mezinárodní obchod. Pomohla digitalizace

Foto zdroj: Focuson.cz
Byznys 16. 08. 2022

Světové banky se spojily, aby podpořily mezinárodní obchod. Pomohla digitalizace

O jasných výhodách digitalizace, „wikipedii“ pro firmy hledající uplatnění na zahraničních trzích i službách, které jim poskytuje aliance bank, si s námi povídal Jakub Váňa, manažer Trade Clubu v ČSOB.

Vy jste manažerem Trade Clubu. Co si pod touto aliancí světových bank můžeme představit a kdo je její součástí?

Já bych začal tím, kdo je její součástí. Jsou to největší banky světa, nebo přesněji banky, které zastupují velkou majoritu firem a podílí se na mezinárodním obchodě. Například banka Santander, známá svým progresivním přístupem k technologiím, Royal Bank of Canada, Eurobank, Banko BPM, ale také třeba UniCredit Bank, které je i v Čechách, z těch dalších bank, které jsou významné v Asii, tak japonská Mitsubishi Bank, dále Bank of China, IBK z Koreje. To zastoupení je opravdu široké. Co se týče smyslu aliance, tak je to takové souznění bank, které chtějí podporovat mezinárodní obchod jako takový. V tom totiž vidí největší potenciál, jak pro růst svých klientů, tak samozřejmě pro vývoj vlastního regionu a té banky, která alianci nějakým způsobem podporuje.

V čem konkrétně ta podpora spočívá?

Když bankovní aliance vznikala, tak se hledělo na největší problémy společností, které nějakým způsobem vstupují na pole mezinárodního obchodu, ať je to ta nejmenší firma typu startupu, nebo korporace, která už je etablovaná na poli mezinárodního obchodu. Identifikovali jsme dva největší problémy. Prvním byla nedostatečná informovanost, nebo také spousta informací na mnoha webech, které nejsou aktuální, které nejsou správné. Naše platforma má takovou wikipedii, kde je několik desítek až sto tisíc informací, které jsou roztříděny podle produktů nebo služeb, záleží na tom, co firma dělá nebo co hledá. Pomáhá jim to dohledávat informace o trzích, o celních podmínkách, o tom, jaké je nastavení politik, jaké je podhoubí toho obchodu a firem v daném státě. Veškeré informace, které jsou potřeba pro analýzu, pro hlubší pochopení trhu, na který firma chce vstoupit. A ten druhý problém se týká spíše menších firem. Jde o navazování kontaktů, o to, dostat se k nějaké firmě, která už je etablovaná na tom svém trhu, která hledá expanzi. Musí to být dobrá firma, která má něco za sebou, je podporovaná a plní závazky. To byl ten druhý a velmi klíčový problém, který jsme identifikovali na trhu. Takže jsme vytvořili druhou část platformy, a to je taková obchodní seznamka, řekněme, kde se společnosti setkávají. Takový marketplace firem, které něco hledají nebo něco poptávají. A všichni participanti tak vědí, že firma, se kterou se spojí, je ta vhodná pro obchod. Která je nějakým způsobem zaštítěna bankou, která ji do aliance vpustila.

A kromě informací, té tzv. wikipedie, jak konkrétně můžete ještě klientům v rámci Trade Clubu pomáhat?

Dáme jim platformu, ve které se mohou sami propagovat, hledat partnery, informace. A samozřejmě je spousta dalších služeb, které se snažíme klientům poskytovat. Například firma chce expandovat na nějaký trh, tak my v alianci o těch různých klientech jednáme, snažíme se je propojit i manuálně, když to vezmu po té nedigitální cestě. Vytváříme například digitální veletrhy pro firmy, snažíme se ale navíc tu interakci, která je digitální, ještě posunout na jiný level tím, že do toho vkládáme lidský faktor, který to nějakým způsobem obohacuje.

Poslední dva roky byly specifické kvůli covidu, který nám spoustu věcí neumožnil, třeba právě cestovat na veletrhy. Když srovnáváte období před covidem a nyní, co se změnilo v zájmu klientů o služby Trade Clubu?

Je tam více faktorů. Před covidem byla bezprecedentně dlouhá doba ekonomického růstu, když to řekneme makroekonomicky, ale firmy tehdy neměly takovou chuť hledat partnery, protože jich řada neměla plný odbyt a nikdy nebyl ani potřeba prostor pro navýšení. A když přišel covid, tak se staly dvě věci. Spoustě firem se najednou roztrhly odběratelsko-dodavatelské řetězce, což byl ten první šok. Druhý šok byl, že některé firmy úplně zanikly nebo přestaly být konkurenceschopné. A třetí takový faktor je, že přišla vlna digitalizace, nejenom u nás v bance, ale všude po světě. Firmy zjistily, že je jednoduché využívat tyto technologie. A to pomohlo k boostu, aby firmy nejenže šly do digitálních technologií, ale i díky tomu dohledávaly nové partnery, které v tu chvíli potřebovaly. A zjistily, že to jde jednoduše. Veletrhy, to byla věc, která se stala celkem nedostupnou, nebo se rušily. V dnešní době, kdy se veletrhy už zase začínají konat, tak některé firmy si uvědomily, že ne na všechny je nutné jezdit, protože nemusí být úplně dostupné z geografických důvodů. V Asii firmy mohou třeba šetřit – účast na veletrzích není nejlevnější věc. Řadu veletrhů také nahradil nějaký digitální ekvivalent. A to je věc, na kterou se třeba teď snažíme nějakým způsobem soustředit, aby to bylo digitální – veletrh třeba zaměřený na potravinářství, na těžký průmysl nebo na nějaké specifické části průmyslu, které se v tu chvíli nějakým způsobem poptávají mezi našimi členy.

A když klienti využívají vaši platformu, co je nejčastěji zajímá?

Záleží, o jakou firmu jde. Když je to firma korporátního charakteru nebo etablovaná v mezinárodním obchodě, tak může chtít expandovat – a chce informace o tom, kam expandovat, jaké tam jsou podmínky, jak to vyjde ekonomicky, pokud tam bude chtít svůj produkt dovážet. Takže ty mají majoritu poptávky směrem k informacím. A samozřejmě i lehce v tom hledání nových partnerů. Zatímco menší firmy opravdu chtějí hlavně obchodní partnery, chtějí navázat řetězec a chtějí začít expandovat.

Jaké jsou další plány rozvoje, co chcete klientům v budoucnosti nabídnout?

My se zaměřujeme na více úrovní. Na té první samozřejmě je, aby platforma byla jednoduše pochopitelná, jednoduše využitelná. Aby ten prvotní vstup byl bez nějakých bariér. A druhá věc je přidávání funkcí a dodatečných věcí, jako jsou právě veletrhy nebo propagace jednotlivých států. Například máme iniciativu týkající se toho, co je pro ten který stát specifické nebo zajímavé, v čem je jedinečný z pohledu vývozu. Takže nějakým způsobem propagace ekonomik. A pro klienty je třeba teď velmi zajímavá funkce tender managementu. Jde o aktuální poptávku po nějakém specifickém produktu nebo z druhé strany o nabídku. Protože trh tímto způsobem jako celek funguje tak, že klient vstoupí do Trade Clubu a vyplní obchodní kartu, kde definuje, co nabízí a co poptává. A kontinuálně se to algoritmicky zpracovává, dohledávají se kontakty atd. Vznikla specifická funkce, kde klient řekne například „poptávám 2,5 tisíce tun mražených ryb za takovou cenu, s takovým podmínkami a v tomhle tom čase“ a firmy z celého světa se mohou o ten tendr přihlásit – je to pro specifickou poptávku. To je jedna z věcí, co zlepšujeme, co chceme dát klientům. A druhá je, aby tu platformu měli stále po ruce, když jim nějaká protistrana napíše – protože máme tady časové zóny, Afrika, Asie, Evropa. Klienti by tak nemuseli stále vstupovat do platformy nebo kontrolovat e-maily, kde to může spadat do spamu atd. Proto chceme vytvořit nějakou notifikační funkci do telefonu.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory