Až polovina národa věří konspiračním teoriím, nutný je zásah v podobě regulací