Volí Trumpa a rozlišuje pouze dvě pohlaví. Josef Mašín, jak ho možná neznáte

kniha