Na úniky dat novinářů a související rizika upozorňuje letošní simulace Guardians

simulace